Projekty


Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin

Garant: doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.


Základní informace
   
   
Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Vyvinout rychlé a spolehlivé biologické, sérologické a molekulární metody stanovení karantenních organismů a mikroorganismů, škodlivých virů, viroidů a fytoplazem pro systém certifikace rozmnožovacího materiálu odrůd ovocných plodin.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikace projektu:
QC1359
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QC1359
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 06. 2001
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:4
Počet výsledků na projektu:
10

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Spoluřešitel
prof. Dr. Ing. Boris KrškaŘešitel
Ing. Michal Adam, Ph.D.Spoluřešitel
Ing. Ivan OukropecSpoluřešitel