Projects


Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin

Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.


Basic information
      Results   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Vyvinout rychlé a spolehlivé biologické, sérologické a molekulární metody stanovení karantenních organismů a mikroorganismů, škodlivých virů, viroidů a fytoplazem pro systém certifikace rozmnožovacího materiálu odrůd ovocných plodin.
Kind of project:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Department:Department of Fruit Science (FH)
Project identification:
QC1359
Project identification by CPR or CRRP:
QC1359
Project status:
Defended
Project start date :
01. 06. 2001
Project close date:
31. 12. 2004
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:4
Number of results in the project:
10

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Spoluřešitel
Řešitel
Spoluřešitel
Ing. Ivan OukropecSpoluřešitel