Projekty


Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin

Garant: doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.


   
Pracovníci   Výsledky
   
   


Následující tabulka zobrazuje seznam výsledků přidaných k projektu "Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin".

PublikaceDruh publikace
Odpovědnost
Podrobnosti
Apricot cultivars "Harlayne" and "Betinka" were proved to be higly resistant to the six different strains and isolates of Plum pox virus (PPV)
Polák, Jaroslav -- Krška, Boris -- Svoboda, Jiří -- Plívalová, Jitka
Apricot cultivars "Harlayne" and "Betinka" were proved to be higly resistant to the six different strains and isolates of Plum pox virus (PPV). In MAŃKA, M. Phytopathologia Polonica. 1. vyd. Poznaň: Polish Academy of Science, 2005, s. 53--59. ISSN 1230-0462.
článek ve sborníku
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Detection of Phytoplasma ESFY in Apricot Trees using Phloem and Petioles
Nečas, Tomáš -- Krška, Boris
Detection of Phytoplasma ESFY in Apricot Trees using Phloem and Petioles. Plant protection science. 2005. sv. 41, č. 4, s. 132--140. ISSN 1212-2580.
článek v periodiku
Detekce a identifikace škodlivých fytoplazem ovocných dřevin
Nečas, Tomáš
Detekce a identifikace škodlivých fytoplazem ovocných dřevin.
výzkumná zpráva utajovanáIng. Tomáš Nečas, Ph.D.
Metodika použití bylinných indikátorů pro zjištění přítomnosti virů ACLSV; ApMV; PDV; PNRSV; PPV
Adam, Michal
Metodika použití bylinných indikátorů pro zjištění přítomnosti virů ACLSV; ApMV; PDV; PNRSV; PPV. In:
kapitola v knize
Ing. Michal Adam, Ph.D.
Metodika použití dřevinných indikátorů pro zjištění přítomnosti virů ACLSV; ApMV; PDV; PNRSV; PPV
Adam, Michal -- Krška, Boris
Metodika použití dřevinných indikátorů pro zjištění přítomnosti virů ACLSV; ApMV; PDV; PNRSV; PPV. In:
kapitola v knize
Ing. Michal Adam, Ph.D.
Optimalization of virus transfer on the herbaceous indicators
Adam, Michal
Optimalization of virus transfer on the herbaceous indicators. In MARTÍNEK, J. -- POKLUDA, R. -- KOBZA, F. International Conference on Horticulture Post-graduate (Ph.D.) Study System and Conditions in Europe. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004, s. 1--3. ISBN 80-7157-801-0.
článek ve sborníkuIng. Michal Adam, Ph.D.
Preparation of mother plant prebasic apricot material in the Czech republic
Adam, Michal
Preparation of mother plant prebasic apricot material in the Czech republic. In Acta Agriculturae Serbica. 14. vyd. University of Kragujevac, Čačak: University of Kragujevac, Faculty of Agronomy, Čačak, 2004, s. 33--37. ISSN 0354-9542.
článek ve sborníku
Ing. Michal Adam, Ph.D.
Preparation of mother plant prebasic apricot material in the Czech republic
Adam, Michal
Preparation of mother plant prebasic apricot material in the Czech republic. In Review of scientific papers of the students of agronomy. 1. vyd. Čačak: University of Kragujevac, Faculty of Agronomy, Čačak, 2003, s. 33--37. ISSN 1450-7323.
článek ve sborníku
Výzkum, vývoj a využití metod detekce viru pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu meruněk
Adam, Michal
Výzkum, vývoj a využití metod detekce viru pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu meruněk. Disertační práce. Lednice: MZLU v Brně, 2006. 151.
závěrečná práce
Ing. Michal Adam, Ph.D.
Zjišťování přítomnosti viru pomocí imunoenzymatických a biologických testů na pracovišti Mendeleum - Technický izolát
Adam, Michal -- Pidra, Miroslav
Zjišťování přítomnosti viru pomocí imunoenzymatických a biologických testů na pracovišti Mendeleum - Technický izolát. In PIKÁLEK, P. Informační listy. 1. vyd. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela, 2005, s. 6. ISSN 1210-6267.
článek ve sborníku
Ing. Michal Adam, Ph.D.