Projekty


Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin

Garant: doc. Ing. Jaroslav Polák, DrSc.


   
Pracovníci
   
   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
TelefonKancelář
ÚO ZF
+420 519 367 244
LB01N2013 (Led-A2.13)
ext AF
ÚO ZF [ukončeno]
+420 519 367 241
Ing. Michal Adam, Ph.D.
ZF D-ZI-ZP [ukončeno]
Ing. Ivan OukropecICV C-U3V [ukončeno]+420 519 367 309LD03N1006 (LD031.06)

Legenda
Role:
administrativa
metodický řešitel
řešitel
pomocník
pozorovatel