Projekty


Obnova památek zahradního umění a krajinářské architektury

Garant: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Východiska péče o památky krajinářské architektury a zahradního umění: terminologie; umělecko historická, biologická a technologická východiska péče; soudobé využívání památek; střet zájmù s jinými obory. Dokumentace a komplexní hodnocení vybraných objektù: umělecko historická analýza, současný stav, výhledy; areál Lednice - Valtice, další objekty ČR. Metody údržby a obnovy vegetačních prvkù a s tím spojené vlastnosti rostlin: technologické postupy; dřeviny a byliny - jejich rùstové, vzhledové, ekologické a pěstitelské vlastnosti. Řešení problémù památkové péče v areálu Lednice - Valtice.
Druh projektu:VZ (Výzkumný záměr)
Pracovisko:Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Identifikácia projektu:MSM 435100003
Identifikácia projektu podľa CEP, CEZ:MSM 435100003
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 1999
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:155