Projekty


Obnova památek zahradního umění a krajinářské architektury

Garant: prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Východiska péče o památky krajinářské architektury a zahradního umění: terminologie; umělecko historická, biologická a technologická východiska péče; soudobé využívání památek; střet zájmù s jinými obory. Dokumentace a komplexní hodnocení vybraných objektù: umělecko historická analýza, současný stav, výhledy; areál Lednice - Valtice, další objekty ČR. Metody údržby a obnovy vegetačních prvkù a s tím spojené vlastnosti rostlin: technologické postupy; dřeviny a byliny - jejich rùstové, vzhledové, ekologické a pěstitelské vlastnosti. Řešení problémù památkové péče v areálu Lednice - Valtice.
Druh projektu:
VZ (Výzkumný záměr)
Pracoviště:Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Identifikace projektu:MSM 435100003
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
MSM 435100003
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 1999
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:19
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:155