Projekty


Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy

Garant: Dr. Ing. Anna Němcová


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cíl projektu: 1. Zjistit pěstitelské vlastnosti nových odrůd a nových perspektivních podnoží, registrovat min. jednu odrůdu. 2. Vypracovat ekologicky šetrné postupy ochrany třešní a višní. 3. Vyhodnotit a zavést nové agrotechnické postupy do pěstitelské praxe. Budou uplatněny nové odrůdy a podnože vhodné pro pěstování v podmínkách ČR. Zjištěny budou S-alely u sortimentu nových odrůd, podle nichž budou odrůdy rozděleny do skupin pylové kompatibility. Bude řešena biologická ochrana proti hospodářsky významným chorobám a škůdcům. Pozornost bude věnována výživě a péči o půdu. Problematika bude řešena komplexně až do fáze realizace produktů, kdy bude sledováno prodloužení skladovatelnosti plodů vybraných odrůd třešní. Bude navržena plynná směs a mikroklimatické podmínky v chladírenském skladování plodů třešní. Dokonalé zvládnutí moderních pěstebních technologií je pro ovocnáře nezbytné pro udržení konkurenceschopnosti. V rámci silného tlaku mezinárodní konkurence je to předpoklad pro přežití ovocnářských podniků.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Identifikace projektu:QJ1210275
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QJ1210275
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6
Počet výsledků na projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Člen řešitelského týmu
Člen řešitelského týmu
Dr. Ing. Anna Němcová
Řešitel
další pracovník (MD)
doktorand
technik