Projekty


Inovace studijního programu na PEF MZLU v Brně o předmět reklama a komunikace

Garant: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je inovace stávajícího studijního programu MZLU v Brně o nově zavedený povinně volitelný předmět "Reklama a komunikace", který studentům v rámci jednoho semestru přiblíží aktuální a atraktivní problematiku reklamy a marketingové komunikace, která zatím byla na naší univerzitě spíše opomíjena. Znalosti vztahující se k tomuto tématu jsou dnes pro absolventy důležitou součástí jejich vzdělání. Významným přínosem bude i aktivní spolupráce s podnikatelskou sférou, a tím i umožnění studentům získat praktické zkušenosti z reálného podnikatelského prostředí.
Druh projektu:
FRVŠ (Projekt Fondu rozvoje vysokých škol)
Pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Identifikace projektu:
4FR 190
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2004
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1
Počet výsledků na projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
garant