Projekty


Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků

Garant: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0