Projekty


Zvyšování pedagogické kompetence začínajících akademických pracovníků

Garant: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0