Projekty


Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin.

Garant: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.


Základní informace   
   
Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavním řešitelem tohoto výzkumného projektu je VÚRV Praha – Ruzyně a Zahradnická fakulta má za úkol řešit pouze dílčí úkoly tohoto projektu týkající se virových chorob u révy vinné. V průběhu řešení projektu byl sledován výskyt následujících virových chorob – roncet révy vinné a virus mozaiky hůseníku u révy vinné ve výsadbách ŠSV v Polešovicích. Virové choroby byly sledovány v různých vývojových stádiích révy vinné s využitím ELISA testu a na základě vizuálních příznaků uvedených virových chorob. Výsledkem projektu je zmapování výskytu uvedených dvou virových chorob ve výsadbách ŠSV v Polešovicích, což představuje dobrý základ pro produkci zdravého výsadbového materiálu.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Identifikace projektu:
QC0048
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:QC0048
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2000
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
2