Projekty


Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí

Garant: prof. Dr. Ing. Petr Horáček


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Kvantifikace změn dřevní suroviny a analýza vlivu změněných antropogenních podmínek prostředí na fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva ve vztahu k technologiím zpracování a zužitkování dřeva pro cílové uživatele. Analýza přirozené trvanlivosti dřeva. Návrh modelu mechanického chování dřeva a jeho modifikace pro implementaci do numerických metod (FEM). Ověření nových nástrojových materiálů pro zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva se zaměřením na zvyšování řezných rychlostí a životností nástrojů, minimalizace energetických vstupů při zpracování dřeva. Podpora využívání dřeva jako obnovitelného zdroje suroviny, ekonomické vyhodnocení využívání dřeva včetně certifikace dřeva a výrobků ze dřeva. Uplatnění dřeva a materiálů na bázi dřeva při utváření obývaného prostředí člověka.Kritéria bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků z materiálů na bázi dřeva.
Druh projektu:VZ (Výzkumný záměr)
Pracoviště:Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Identifikace projektu:MSM 434100004
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:MSM 434100004
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 1999
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:36
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:220


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
GP106/02/D039Vliv vrubů na lom dřevaprof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený