Projects


Wood from anthropicly affected forests: properties, use and effects on the inhabited environment

Supervisor: prof. Dr. Ing. Petr Horáček


      
Results
      


The following table shows a list of results added to the project of "Wood from anthropicly affected forests: properties, use and effects on the inhabited environment".

Publications
Kind of publication
Responsibility
Details
A contribution to the better knowledge of the process of sawing particle board materials
Pernica, Jaroslav
A contribution to the better knowledge of the process of sawing particle board materials. In Technologia drewna. Drewno - material wszechczasów. Varšava, Polsko: Wydzial technologii drewna, Warszawa, 2000, p. 208. ISBN 83/7274/025/9.
článek ve sborníku
A contribution to the comparison of circular saw blades with carbide tips or stellite teeth at ripping spruce
Pernica, Jaroslav
A contribution to the comparison of circular saw blades with carbide tips or stellite teeth at ripping spruce. In MIKLEŠ, M. Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese. Medzinárodná vedecká konferencia, sekcia č. 1. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita ve Zvolene, 2001, p. 127--131. ISBN 80-228-1061-4.
článek ve sborníku
doc. Ing. Jaroslav Pernica, CSc.
Aerodynamic resistence during high-speed milling
Rousek, Miroslav -- Kolařík, Josef
Aerodynamic resistence during high-speed milling. In Annals of Warsaw Agricultural University, Forestry and Wood Technology. 1st ed. Warsaw: Warsaw Agricultural University Press, 2004, p. 464--469. ISSN 0208-5704.
článek ve sborníku
Agriculture Kinematics
Bartoň, Stanislav -- Hakl, Zdeněk
Agriculture Kinematics. In: GANDER, W. -- HŘEBÍČEK, J. Solving problems in Scientific Computing using Maple and Matlab. 4th ed. 1. Heidelberg: Springer, 2004. p. 399--422. ISBN 3-540-21127-6.
kapitola v knize
Analysis of cambial activity and formation of wood in Quercus robur L. under conditions of a floodplain forest
Horáček, Petr -- Gandelová, Libuše -- Šlezingerová, Jarmila
Analysis of cambial activity and formation of wood in Quercus robur L. under conditions of a floodplain forest. Ekológia (Bratislava): international journal for ecological problems of the biosphere. 2003. v. 2003, no. 22, p. 147--162. ISSN 1335-342X.
článek v periodiku
Analysis of properties of boards for concrete formwork
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
Analysis of properties of boards for concrete formwork. Journal of forest science. 2004. v. 50, no. 8, p. 382--398. ISSN 1212-4834.
článek v periodiku
doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
Analysis of the distribution of lignin within cell walls in the vegetation period as determined by fluorescent microscopy
Vavrčík, Hanuš
Analýza distribuce ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně během vegetačního období pomocí fluorescenční mikroskopie. In Mendel net 99 - Konference doktorandů LDF MZLU v Brně. 1st ed. Brno, Česká republika: vědeckovýzkumné odd. děkanátu LDF MZLU v Brně, 1999, p. 60--61. ISBN 80-7157-367-1.
článek ve sborníku
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
The analysis of density profil and the properties of particleboards
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
Analýza hustotního profilu a vlastnosti třískových desek. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2002. v. 50, no. 1, p. 69--85. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
The analysis of the abrasion resistance of plywood
Král, Pavel -- Hrázský, Jaroslav
Analýza oděruvzdornosti překližovaných materiálů. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2003. v. 51, no. 3, p. 25--42. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Dr. Ing. Pavel Král
The analysis of strenght bending and modulus of elasticity of plywood.
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
Analýza ohybové pevnosti a modulu pružnosti překližovaných desek. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2001. v. 49, no. 4, p. 53--67. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
doc. Dr. Ing. Pavel Král
Production and market with agglomerated materials in Czech Republic in years 1990-1999
Hrázský, Jaroslav
Analýza trhu s aglomerovanými materiály v ČR. In Zborník 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Trieskové a beztrieskové obrábania dreva. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2000, p. 65. ISBN 80-228-0952-7.
článek ve sborníku
Analysis of colour and photodegradation of wood
Horáček, Petr -- Přemyslovská, Eva
Analýza změny barvy povrchu dřeva vlivem fotodegradace. In LENOCH, J. -- ŠMÍDA, Z. -- HABROVÁ, H. -- ADOLT, R. MENDEL NET 2003 Konference doktorandů LDF MZLU v Brně. 1st ed. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2003, p. 83--88. ISBN 80-7157-690-5.
článek ve sborníkuprof. Dr. Ing. Petr Horáček
Anisotropic properties of wood
Koňas, Petr
Anizotropní vlastnosti dřeva. In 8. ANSYS Users Meeting - sborník přednášek. Lednice, Česká republika: SVS FEM s.r.o., Brno, 2000, p. 157--170.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Application of Wood Science to the Tree Static Assessment
Horáček, Petr
Application of Wood Science to the Tree Static Assessment. In Wood Science-Education and Reaserch Programmes. Stará Lesná: 2004, p. 67--73.
článek ve sborníku
Ing. Eva Koňasová, Ph.D.
Assessing the effect of a coating system on the rate of plywood moistening and changes in dimensions in relation to the change in relative air humidity
Král, Pavel -- Hrázský, Jaroslav
Assessing the effect of a coating system on the rate of plywood moistening and changes in dimensions in relation to the change in relative air humidity. Journal of forest science. 2004. v. 50, no. 2, p. 86--100. ISSN 1212-4834.
článek v periodiku
doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
Living adapted for wheelchairs, principles for furniture design
Čechová, Jitka
Bezbariérové bydlení, zásady navrhování nábytku. In BRUNECKÝ, P. Sborník referátů a informační bulletin. 1st ed. Humpolec: MZLU Brno, 2003, p. 54--58. ISBN 80-7157-663-8.
článek ve sborníku
The safety beds for juniors
Tesařová, Daniela
Bezpečné lůžko pro juniory. In NÁBYTOK 2004 [CD-ROM]. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2004. 1st ed. Zvolen: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE a Drevársky kongres ZSVTS Zvolen, 2004, p. 35--45. ISBN 80-228-1390-7.
článek ve sborníku
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Biomechanical behaviour of free standing tree
Praus, Luděk
Biomechanika soliterního stromu. In MendelNet. Brno: MZLU v Brně, 2000, p. 49--53. ISBN 80-7157-443-0.
článek ve sborníkuIng. Luděk Praus, Ph.D.
Comparison of Idle Powers and Aerodynamic Resistance during High-speed Milling
Rousek, Miroslav -- Kolařík, Josef
Comparison of Idle Powers and Aerodynamic Resistance during High-speed Milling. In Properties of Wood and Wood Composites Related to Machining. 1st ed. Viena: University of Natural Resources and Applied Life Sciences, 2004, p. 493--498. ISBN 3-9501315-2-3.
článek ve sborníku
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.

Holopírek, Jindřich -- Rousek, Miroslav
Comparison of the theoretical calculation of resistance in cutting particleboards with an experiment. In Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 04. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2004, p. 99--104. ISBN 80-228-1385-0.
článek ve sborníku
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Condition Based Maintenance & Contamination Control Hydraulic Systems -- Key to Its Reliability
Kopecký, Zdeněk
Condition Based Maintenance & Contamination Control Hydraulic Systems -- Key to Its Reliability. In KOLAŘÍK, J. Proceedings of the 2nd ISC Fortechenvi - Forrest and Wood-processing Technology and the Environment. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2003, p. 175--185. ISBN 80-7157-665-4.
článek ve sborníku
Corporate strategy and marketing
Kalousek, František
Corporate strategy and marketing. In Marketing in the Process of Globalisation in the Beginning of the 3rd Millenium. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2001, p. 91--95. ISBN 80-228-1020-7.
článek ve sborníku
Coupled moisture and heat transfer within anisotropic porous body -- an application to the modeling of wood drying
Horáček, Petr
Coupled moisture and heat transfer within anisotropic porous body -- an application to the modeling of wood drying. In Proceedings of 2nd Symposium Interaction of Wood with Various Forms of Energy. Zvolen, Slovenská republika: Kurjatko S., Kúdela J., Technical University in Zvolen, Slovak Republic, 2000, p. 7. ISBN 80-228-0975-6.
článek ve sborníku
prof. Dr. Ing. Petr Horáček
Czech furniture - quality, safety and design
Brunecký, Petr
Czech furniture - quality, safety and design. Czech Business and Trade. 2002. v. 37714, no. 37500, p. 36--39. ISSN 1211-2208.
článek v periodiku
The behavior of the orthotrop wood-polyurethan beaverboard at loading
Havířová, Zdeňka
Das Verhalten Einer 'Orthotrop' Holz-Polyuhrethan Verbund-Bauplatte Bei Ihrer Belastung. Drevársky výskum. 2002. v. 46, no. 4, p. 23--33. ISSN 0012-6136.
článek v periodiku
Definition of the Category -Small and Medium-scale Enterprise- in the Context of Forestry in the Czech Republic
Hénik, Pavel
Definition of the Category -Small and Medium-scale Enterprise- in the Context of Forestry in the Czech Republic. In NOVÁK, D. -- KRČMA, J. -- MINX, T. -- SAMEK, T. MENDEL NET 2002 Konference doktorandů LDF MZLU v Brně. 1st ed. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2002, p. 157--160. ISBN 80-7157-597-6.
článek ve sborníkuIng. Pavel Hénik
Dendrochronological analysis of the roof of the Nanebevzetí Panny Marie and Sv. Ondřeje church in Staré Hobzí
Rybníček, Michal
Dendrochronologická analýza krovu kostela Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Ondřeje ve Starém Hobzí. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. no. 5, p. 155--168. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Ing. Eva Koňasová, Ph.D.
Dimensioning of padded slabs of wood seat by FEM
Šoustal, Jiří
Dimenzování vlysů kostry čalouněné sedačky pomocí MKP. In Medzinárodná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Ediční středisku TU Zvolen: TU Zvolen, 2003, p. 21--27. ISBN 80-228-1239-0.
článek ve sborníkuIng. Jiří Šoustal
Distribution of E modulus within the stem
Praus, Luděk -- Koňas, Petr
Distribution of E modulus within the stem. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 35--40. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníku
Wood bridges as a special - purpose construction in landscape.
Havířová, Zdeňka
Dřevěné mostky jako účelové stavby v krajině. In Stavební objekty a konstrukce v krajinném inženýrství. Brno: Dům techniky Brno, spol. s r.o., 2001, p. 41--46. ISBN 80-02-01439-1.
článek ve sborníku
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová
Wood-processing industry in the Czech Republic and its perspectives in the process of integration into the European Union
Kalousek, František
Dřevozpracující průmysl v České republice a jeho perspektivy v procesu integrace do Evropské unie. In Financovanie 2002 lesy - drevo. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2002, p. 7--15. ISBN 80-228-1203-X.
článek ve sborníku
doc. Ing. František Kalousek, CSc.
Joint veneer - factors influenced its quality
Král, Pavel
Dýhová sesazenka - faktory ovlivňující její kvalitu. In Zborník 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Trieskové a beztrieskové obrábania dreva. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2000, p. 99. ISBN 80-228-0952-7.
článek ve sborníkudoc. Dr. Ing. Pavel Král
ECO-LABEL FOR FURNITURE
Tesařová, Daniela
Eco-label for furniture. In TESAŘOVÁ, D. Informační bulletin a Sborník statí. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004, p. 71--78. ISBN 80-7157-768-5.
článek ve sborníkudoc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Eco-Label from the furniture, teze concept of conditions for certification.
Tesařová, Daniela
Eco-Label pro nábytek, návrh podmínek pro certifikaci. In BRUNECKÝ, P. Sborník referátů a informační bulletin. 1st ed. Humpolec: MZLU Brno, 2003, p. 26--30. ISBN 80-7157-663-8.
článek ve sborníku
Effect of aerodynamic resistance of rotering circular saw blades on power reguirements for sawing wood and agglomerated materials
Pernica, Jaroslav
Effect of aerodynamic resistance of rotering circular saw blades on power reguirements for sawing wood and agglomerated materials. In Drewno material XXI wieku. Warsyawa,Polsko: Sykola Glownej Gospodarstwa Wiejskieho,Warsyawa, 2001, p. 141--144. ISBN 83/7274/032/1.
článek ve sborníkudoc. Ing. Jaroslav Pernica, CSc.
Effect of coating systém on the plywood moistening at different climates
Král, Pavel
Effect of coating systém on the plywood moistening at different climates. In Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 04. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2004, p. 345--350. ISBN 80-228-1385-0.
článek ve sborníkudoc. Dr. Ing. Pavel Král
Effect of negative factors on the use of oak and beech for decorative veneers
Král, Pavel -- Hrázský, Jaroslav
Effect of negative factors on the use of oak and beech for decorative veneers. Journal of forest science. 2003. v. 49, no. 6, p. 281--289. ISSN 1212-4834.
článek v periodikudoc. Dr. Ing. Pavel Král
Effects of sub-macroscopic structure of wood in lumber drying process
Koňas, Petr
Effects of sub-macroscopic structure of wood in lumber drying process. In IUFRO Wood Drying Conference. Editura Universitatii Transilvania: Transilvania University of Brasov, 2003, p. 71--76. ISBN 973-635-198-X.
článek ve sborníku
Effects of the dimensional specification of the quality of air
Kopecký, Zdeněk -- Pernica, Jaroslav
Effects of the dimensional specification of the quality of air. In Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva '04. 1st ed. Zvolen: TU Zvolen, 2004, p. 125--130. ISBN 80-228-1385-0.
článek ve sborníku
The Ecology in the Furniture plants, Eco-label
Brunecký, Petr
Ekologie v nábytkářských provozech, Eco-label. 14. 10. 2002 - 15. 10. 2002, Třebíč (CZ).
konference
Economic Aspects of Timber-processing Industry of the Czech republic
Kalousek, František
Ekonomické aspekty dřevozpracujícího průmyslu České republiky. In Ekonomika a riadenie podnikov drevospracujúceho priemyslu v treťom tisícročí. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2002, p. 81--85. ISBN 80-228-1189-0.
článek ve sborníkudoc. Ing. František Kalousek, CSc.
Economic potential of forestry.
Kupčák, Václav
Ekonomický potenciál lesního hospodářství. In Základní problémy lesnictví v roce vstupu do EU. 2004, p. 17--29. ISBN 80-02-01606-8.
článek ve sborníku
Economics of Forest Certification
Polster, Petr
Ekonomika certifikace lesů. In Financovanie 2002 lesy - drevo. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2002, p. 127--132. ISBN 80-228-1203-X.
článek ve sborníku
Ing. Petr Polster, Ph.D.
Emission of volatile organic compounds emitted from the wooden based materials in the dependent on the time
Tesařová, Daniela
Emise organických těkavých sloučenin emitované materiálem na bázi dřeva v závislosti na čase. In Drevné kompozitní materiály. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita, 960 53 Zvolen, 2004, p. 263--267. ISBN 80-228-1302-8.
článek ve sborníku
Emission of VOC emited from the finished furniture surfaces.
Tesařová, Daniela
Emise těkavých organických látek ( VOC ) z nábytkových dílců s povrchovou úpravou. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2003. v. 51, no. 5, p. 107--122. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Emission s VOC emitted from the finished furniture surfacers
Tesařová, Daniela -- Muzikář, Zdeněk
Emise VOC emitované z nábytkových dílců. In 35th International Conference on Coating Technology. 1st ed. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, p. 448--463. ISBN 80-7194-660-5.
článek ve sborníku
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Emissions VOC from the furniture parts
Brunecký, Petr -- Tesařová, Daniela
Emise VOC z nábytkových dílců. 1st ed. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc, Ondráčkova 105, Brno, 2005. 68 p. ISBN 80-7355-040-7.
odborná kniha
VOC EMISSIONS FROM COATINGS DETERMINATED FOR THE FURNITURE FINISHING
Tesařová, Daniela
Emise VOC z nátěrových filmů určených pro dokončování nábytku. In MendelNET 2002. 1st ed. Brno: MZLU, 2002, p. 149--157. ISBN 80-7157-606-9.
článek ve sborníku
Energy demands on cutting wood and wood-based materials with cemented carbide tips
Pernica, Jaroslav
Energy demands on cutting wood and wood-based materials with cemented carbide tips. In Ksztaltowanie materialow niemetalowych. Rzeszow, Polsko: Politechnika Rzeszowska, 2001, p. 245--252. ISBN 83-7199-186-X.
článek ve sborníku
Energy dependenciens with sawing hardboard materials
Holopírek, Jindřich -- Rousek, Miroslav
Energy dependenciens with sawing hardboard materials. In Badania w drzewnictwie - kierunki i perspektywy rozwoju. Poznaň: Akademia Rolniczna im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2004, p. 42. ISBN 83-7160-351-7.
článek ve sborníkuprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
ERP as a tool of controlling
Polster, Petr
ERP jako nástroj controllingu. In Ekonomické a právní poměry lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002, p. 73--76. ISBN 80-7157-572-0.
článek ve sborníkuIng. Petr Polster, Ph.D.
Evaluation of fractal dimensions from bitmap image
Koňas, Petr
Evaluation of fractal dimensions from bitmap image. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. no. 1, p. 175--182. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Evaluation of fractal dimensions from bitmap image
Koňas, Petr
Evaluation of fractal dimensions from bitmap image. In LENOCH, J. -- ŠMÍDA, Z. -- HABROVÁ, H. -- ADOLT, R. MENDEL NET 2003 Konference doktorandů LDF MZLU v Brně. 1st ed. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2003, p. 71--76. ISBN 80-7157-690-5.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Evaluation of the consumption of band saw blades of a band headrig of the T. F. E. sawmill
Rousek, Miroslav
Evaluation of the consumption of band saw blades of a band headrig of the T. F. E. sawmill. In KOLAŘÍK, J. Proceedings of the 2nd ISC Fortechenvi - Forrest and Wood-processing Technology and the Environment. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2003, p. 337--344. ISBN 80-7157-665-4.
článek ve sborníkuprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Evaluation of the consumption of band saw blades of a band headrig of the Training Forest Enterprise sawmill in Olomučany
Pernica, Jaroslav -- Rousek, Miroslav
Evaluation of the consumption of band saw blades of a band headrig of the Training Forest Enterprise sawmill in Olomučany. In KOLAŘÍK, J. Proceedings of the 2nd ISC Fortechenvi - Forrest and Wood-processing Technology and the Environment. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2003, p. 337--344. ISBN 80-7157-665-4.
článek ve sborníku
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Evaluation of the effect some defects of wood on parameters of high-speed milling
Rousek, Miroslav -- Kolařík, Josef
Evaluation of the effect some defects of wood on parameters of high-speed milling. In Badania w drzewnictwie - kierunki i perspektywy rozwoju. Poznaň: Akademia Rolniczna im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2004, p. 48. ISBN 83-7160-351-7.
článek ve sborníku
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
a
Brunecký, Petr -- Krontorád, Karel -- Tesařová, Daniela
Evropská směrnice pro VOC - Únik volných těkavých látek do ovzduší. In Mezinárodní seminář nábytkářů. 1st ed. Brno: MZLU, 2001, p. 8--12. ISBN 80-7157-537-2.
článek ve sborníku
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
Directives from the domain of environment and its application in furniture and woodworking industry.
Tesařová, Daniela -- Krontorád, Karel
Facts shop. Vstupní seminář - Směrnice z oblasti životního prostředí a aplikace v nábytkářském průmyslu. 12. 11. 2003, Brno (CZ).
workshop
Factors influenced the quality of decorative venners.
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
Faktory ovlivňující kvalitu okrasných dýh. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2000. v. 48, no. 4, p. 27. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
doc. Dr. Ing. Pavel Král
FE model of wood based on microscopy scale level
Koňas, Petr
FE model of wood based on microscopy scale level. In Proceedings of 3 Syposium Interaction of Wood with Various Forms of Energy. Zvolen: TU Zvolen, 2004, p. 13--19. ISBN 80-228-1429-6.
článek ve sborníku
Ing. Eva Koňasová, Ph.D.
Financial analysis of accounting records open to the public for instruction and practice
Kupčák, Václav
Finanční analýza veřejně přístupných účetních informací pro výuku i praxi. In Sborník pedagogické konference. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2002, p. 62--64. ISBN 80-245-0494-4.
článek ve sborníkudoc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
General concept of Finite Element (FE) model based on anatomy structure. Part V - Probabilistic FEM model of wood
Koňas, Petr
General concept of Finite Element (FE) model based on anatomy structure. Part V - Probabilistic FEM model of wood. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2003. v. 2003, no. 01, p. 69--79. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
General concept of finite element (FE) model based on wood anatomy structure: Part I - Concept
Koňas, Petr
General concept of finite element (FE) model based on wood anatomy structure: Part I - Concept. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 19--21. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
General concept of finite element (FE) model based on wood anatomy structure: Part II - Transmission functions
Koňas, Petr
General concept of finite element (FE) model based on wood anatomy structure: Part II - Transmission functions. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 23--28. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníku
General concept of finite element (FE) model based on wood anatomy structure: Part III - Nesting of tracheid planes
Koňas, Petr
General concept of finite element (FE) model based on wood anatomy structure: Part III - Nesting of tracheid planes. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 29--34. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníku
doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
General concept of finite element model based on wood anatomy structure, Part IV: PDE description of interaction between moisture, temperature, stress/strain and free water movement
Koňas, Petr
General concept of finite element model based on wood anatomy structure, Part IV: PDE description of interaction between moisture, temperature, stress/strain and free water movement. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 131--136. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Is God plaing wood dice?
Koňas, Petr
Hraje Bůh dřevěnými kostkami?. Vesmír. 2003. v. 2003, no. 82, p. 317--321. ISSN 0042-4544.
článek v periodiku
doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
The density profile and properties of particleboard
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
Hustotní profil a vlastnosti třískových desek. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 43 p. Neuveden. ISBN 80-7157-649-2.
odborná knihadoc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
Chrismas tree
Koňas, Petr -- Horáček, Petr -- Gryc, Vladimír -- Tippner, Jan -- Zejda, Jiří
Chrismas tree. In Proceedings of 3 Syposium Interaction of Wood with Various Forms of Energy. Zvolen: TU Zvolen, 2004, p. 131--137. ISBN 80-228-1429-6.
článek ve sborníku
Implicit derivatives in kinematics
Bartoň, Stanislav -- Hakl, Zdeněk
Implicit derivatives in kinematics. In COMATTEX 2004. 1st ed. Trnava: MTF STUBA, 2004, p. 80--86. ISBN 80-227-2117-4.
článek ve sborníku
doc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.
Influence of Forestry Practices on Wood Quality-Review
Gryc, Vladimír -- Horáček, Petr
Influence of Forestry Practices on Wood Quality-Review. In BUCHTA, I. -- KAŇOVÁ, D. -- STEJSKAL, R. -- ŠIMKOVÁ, P. MendelNet 2004, Proceedings of International Postgraduate Students' Conference. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004, p. 45--50. ISBN 80-7157-794-4.
článek ve sborníkuIng. Eva Koňasová, Ph.D.
Influence of selected impregnation matters on spruce strength in compression
Koňas, Petr -- Horáček, Petr
Influence of selected impregnation matters on spruce strength in compression. Wood research. 2004. v. 49, no. 3, p. 1--8. ISSN 1336-4561.
článek v periodiku
Vliv sub-makroskopické struktury dřeva v procesu sušení řeziva
Koňas, Petr
Influence of sub-macroscopic structure of wood in lumber drying process. Wood research. 2003. v. 48, no. 3, p. 1--8. ISSN 1336-4561.
článek v periodiku
Influence of sub-macroscopic structure of wood in lumber drying process
Koňas, Petr
Influence of sub-macroscopic structure of wood in lumber drying process. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 125--130. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníku
doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Corporate information requirements
Kalousek, František
Informační požadavky podniku. In IPMAN 02 - Informační podpora managementu. Plzeň: Ing. Petr Mikota, U Bachmače 10, 326 00 Plzeň, 2003, p. 51--58. ISBN 80-86596-14-1.
článek ve sborníkudoc. Ing. František Kalousek, CSc.
Is our time of hunting based on biological basis? Harwe and wild rabbit.
Jelínek, Roman
Jsou naše doby lovu založeny na biologických základech? Zajíc polní a králík divoký. Myslivost: odborný časopis pro lidovou myslivost. 2004. v. 7/2004, no. 7, p. 14--15. ISSN 0323-214X.
článek v periodikuIng. Roman Jelínek, Ph.D.
Are Contemporary Technologies Suitable for Increasing Requirments on Furniture Quality?
Krontorád, Karel
Jsou stávající technologie výroby vhodné i pro zvýšené ekologické požadavky na kvalitu nábytku. In BRUNECKÝ, P. Ekologie v nábytkářských provozech, Eco-Label. 1st ed. Brno: 2002, p. 24--27. ISBN 80-7157-622-0.
článek ve sborníkuIng. Karel Krontorád, CSc.
On Early Church of Assumption in Brno-Zábrdovice
Rybníček, Michal -- Merta, David -- Zůbek, Antonín
Ke stavebnímu založení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích. In Ve službách archeologie 5. Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, GeodrillBrno, Archeologický ústav SAV Nitra, 2004, p. 146--150. ISBN 80-7275-051-8.
článek ve sborníku
Kinematics analysis of cutting proces in plane milling
Rousek, Miroslav -- Holopírek, Jindřich
Kinematický rozbor řezného procesu při frézování. In Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva 02. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2002, p. 211--218. ISBN 80-228-1190-4.
článek ve sborníku
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Classification of some tree destruction sources
Koňas, Petr -- Horáček, Petr -- Praus, Luděk
Klasifikace příčin porušení sledovaného stromu. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 137--142. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníku
doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Bendywood in interier
Král, Pavel -- Hrázský, Jaroslav
Komprimované ohýbací dřevo v interiéru. Podlahy a interiér. 2004. v. 2/2004, no. 2, p. 32--33. ISSN 1214-391X.
článek v periodikudoc. Dr. Ing. Pavel Král
The construction and properties of plywood
Král, Pavel -- Hrázský, Jaroslav
Konstrukce a vlastnosti povrchově upravených překližek. Brno: Neuveden, 2003. 51 p. Neuveden. ISBN 80-7157-650-6.
odborná kniha
Qvality of furniture and criteria of their appreciation.
Trávník, Arnošt
Kvalita nábytku a kritéria jejího hodnocení. In BRUNECKÝ, P. Sborník referátů a informační bulletin. 1st ed. Humpolec: MZLU Brno, 2003, p. 16--18. ISBN 80-7157-663-8.
článek ve sborníkuIng. Arnošt Trávník
Sector of Forestry and Wood Technology of the Czech Repulic and Countries of the European Union
Domes, Zdeněk -- Kupčák, Václav
Lesnicko - dřevařský sektor České republiky a Evropské unie. 23. 5. 2002, Brno (CZ).
konference
Ing. Zdeněk Domes
Forestry and Wood-processing Industry in the Czech Republic and in the European Union
Kalousek, František -- Štork, Rudolf
Lesnický a dřevařský sektor ČR a Evropské unie. In Ekonomické a právní poměry lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002, p. 67--72. ISBN 80-7157-572-0.
článek ve sborníku
Logistics and Information strategies in Company management
Kalousek, František
Logistika a informační strategie v řízení podniku. In Logisticko-distribučné systémy. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2001, p. 111--114. ISBN 80-968494-6-8.
článek ve sborníku
doc. Ing. František Kalousek, CSc.
Logistics and Liquidity control in Forestry and timber processing Industries
Kupčák, Václav
Logistika a řízení likvidity v lesním hospodářství a průmyslu zpracování dřeva. In Logisticko-distribučné systémy. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2001, p. 162--167. ISBN 80-968494-6-8.
článek ve sborníku
Macroeconomic and legal Environment of forestry and wood-processing Industry in the Czech Republic
Kalousek, František
Makroekonomické a právní prostředí lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu v ČR. In Ekonomické a právní poměry lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČR. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002, p. 14--18. ISBN 80-7157-572-0.
článek ve sborníku
Marketing and its Role in Economic Environment
Kalousek, František
Marketing a jeho role ekonomickém prostředí podniku. In Geman 02. Mariánské lázně: Sdružení Evida Plzeň,VDI Dresden, VŠE v Praze, 2002, p. 103--113. ISBN 80-86596-10-9.
článek ve sborníku
Marketing of Wood-processing Firms in the Czech Republic in the Context of the new Environment of the European Union
Kalousek, František -- Štork, Rudolf
Marketing dřevozpracujících firem České republiky v kontextu nového prostředí Evropské unie. In Marketing and Trade 2002. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2002, p. 123--128. ISBN 80-89029-54-X.
článek ve sborníku
Marketing Impacts of the COC Certificate.
Kobylka, Aleš
Marketingové dopady po získání certifikátu COC. In DUDÍK, R. Ekonomické a právní aspekty lesnicko-dřevařského sektoru ČR po vstupu do EU. MZLU v Brně: 2004, p. 111--115. ISBN 80-7157-782-0.
článek ve sborníkuIng. Dana Kubátová
Marketing Information Systém for the Support of Business Activities of a Small and Medium Woodworking company.
Kalousek, František -- Štork, Rudolf
Marketingový informační systém pro podporu obchodních aktivit malé a střední dřevařské firmy. Drevo: odborný drevársky a nábytkársky časopis. 2000. v. 55, no. 11, p. 225. ISSN 0012-6144.
článek v periodiku
Mathematic modelling of the kinematics of agriculture machine
Bartoň, Stanislav -- Hakl, Zdeněk
Matematický popis kinematiky zemědělského mechanismu. In Mendelnet. 1st ed. Brno: MZLU, 2004, p. 1--8. ISBN 80-7157-723-5.
článek ve sborníkudoc. RNDr. Stanislav Bartoň, CSc.
Mechanical properties of Norway maple (Acer platanoides L.) wood at different moisture and physiological activity
Praus, Luděk -- Horáček, Petr
Mechanical properties of Norway maple (Acer platanoides L.) wood at different moisture and physiological activity. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2001. v. IL, no. 5, p. 135--147. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
The wood moisture measurement via dielectric hygrometer - evaluation of measurement accuracy.
Horáček, Petr -- Veselý, K
Měření vlhkosti dřeva dielektrickými vlhkoměry -- hodnocení přesnosti měření. In Meranie vlhkosti dreva. Mezinárodní konference. TU Zvolen. Zvolen, Slovenská republika: Makovíny I., TU Zvolen, 1999, p. 28. ISBN 80-228-0816-4.
článek ve sborníku
prof. Dr. Ing. Petr Horáček
Methodology of scanning and measuring the prong test samples
Dejmal, Aleš
Metodika snímání a měření vzorků vidličkové zkoušky kvality dřeva. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. no. 5, p. 83--89. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Eva Koňasová, Ph.D.
The methodology of making microscopical preparations of wood.
Vavrčík, Hanuš -- Gryc, Vladimír
Metodika výroby mikroskopických preparátů ze vzorků dřeva. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. no. 4, p. 169--175. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Ing. Eva Koňasová, Ph.D.
International Meeting of Furniture Manufacturers
Brunecký, Petr
Mezinárodní seminář, sněm a odborné setkání nábytkářů. 13. 9. 2001 - 14. 9. 2001, MZLU Brno (CZ).
konference
doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
MKP model of condensation facility BEFI and optimalisation of drying material
Tippner, Jan -- Zejda, Jiří
MKP model kondenzační sušárny BEFI a optimalizace vysoušeného materiálu. In Medzinárodná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Ediční středisku TU Zvolen: TU Zvolen, 2003, p. 81--87. ISBN 80-228-1239-0.
článek ve sborníkuIng. Jiří Zejda, Ph.D.
New wood plastic material
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
Mladý výrobek na bázi dřeva. Podlahy a interiér. 2004. v. 3/2004, no. 3, p. 32--33. ISSN 1214-391X.
článek v periodikudoc. Dr. Ing. Pavel Král
Model of drying based on coupled moisture and heat transfer
Horáček, Petr
Model sušení dřeva založený na vázaném šíření vlhkostního a teplotního pole. In Proceedings of 3 Syposium Interaction of Wood with Various Forms of Energy. Zvolen: TU Zvolen, 2004, p. 63--69. ISBN 80-228-1429-6.
článek ve sborníku
The model of drying of the gunstock
Koňas, Petr -- Horáček, Petr -- Přemyslovská, Eva
Model sušení zbrojařského přířezu. In LENOCH, J. -- ŠMÍDA, Z. -- HABROVÁ, H. -- ADOLT, R. MENDEL NET 2003 Konference doktorandů LDF MZLU v Brně. 1st ed. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2003, p. 77--82. ISBN 80-7157-690-5.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Modeling of coupled moisture and heat transfer during wood drying.
Horáček, Petr
Model vázaného šíření vlhkostního a teplotního pole při sušení dřeva. Praha: Lesnická práce, 2004. 126 p. ISBN 80-86386-59-7.
odborná kniha
Modeling of coupled moisture and heat transfer during wood drying
Horáček, Petr
Modeling of coupled moisture and heat transfer during wood drying. In IUFRO Wood Drying Conference. Editura Universitatii Transilvania: Transilvania University of Brasov, 2003, p. 372--378. ISBN 973-635-198-X.
článek ve sborníku
The model of mechanical behaviour of tree by finite element method
Praus, Luděk
Modelování chování stromu metodou konečných prvků. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 41--46. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníku
Modified Data Base of the Marketing Information Systém in a Wood-Processing Company
Kalousek, František -- Štork, Rudolf
Modified Data Base of the Marketing Information Systém in a Wood-Processing Company. In Marketing 2000. Zvolen: Technická univerzita ve Zvolene, 2000, p. 109. ISBN 80 228 0915 2.
článek ve sborníkudoc. Ing. František Kalousek, CSc.
Possibilities of assessing efficiency of a wood-processing company
Kalousek, František -- Máchal, Pavel
Možnosti hodnocení výkonnosti dřevařské firmy. In Ekonomika a manažment podnikov. Zvolen: Slovakiaprint, spol. s r.o., Zvolen, 2003, p. 59--64. ISBN 80-969031-9-5.
článek ve sborníkudoc. Ing. František Kalousek, CSc.
Possibilities of the reduction volatile organic compounds emissions evaporated during the surface treatment
Muzikář, Zdeněk
Možnosti redukce emisí těkavých organických látek při povrchové úpravě nábytku. In NÁBYTOK 2004 [CD-ROM]. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2004. 1st ed. Zvolen: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE a Drevársky kongres ZSVTS Zvolen, 2004, p. 1--9. ISBN 80-228-1390-7.
článek ve sborníku
Furniture, interior, VOC materials and European Union
Brunecký, Petr
Nábytek, interiér, látky VOC a Evropská unie. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. 2003. v. 3, no. 3, p. 58--60. ISSN 1213-6212.
článek v periodiku
National Forestry Programme of the Czech Republic and Sector of Forest and Timber.
Kupčák, Václav
Národní lesnický program ČR a lesnicko - dřevařský sektor. In Ekonomika a manažment podnikov. Zvolen: Technická univerzira vo Zvolene, 2004, p. 75--79. ISBN 80-228-1386-9.
článek ve sborníkuIng. Dana Kubátová
a
Brunecký, Petr -- Švancara, F
Nebezpečné emise organických látek z nábytku. Drevo: odborný drevársky a nábytkársky časopis. 2000. v. 55, no. 2, p. 27--30. ISSN 0012-6144.
článek v periodiku
New possibilities of measuring the power parameters of woodworking processes at our workplace
Klepárník, Jan -- Rousek, Miroslav
New possibilities of measuring the power parameters of woodworking processes at our workplace. In KOLAŘÍK, J. Proceedings of the 2nd ISC Fortechenvi - Forrest and Wood-processing Technology and the Environment. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2003, p. 141--150. ISBN 80-7157-665-4.
článek ve sborníku
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
New possibilities in measuring of force parameters of wood cutting machinery
Klepárník, Jan -- Rousek, Miroslav
Nové možnosti měření silových parametrů dřevoobráběcích strojů. In Zborník referátov Obrábanie a spájanie dreva. 1st ed. Zvolen: Vydavatelstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2003, p. 63--70. ISBN 80-228-1270-6.
článek ve sborníku
New knowledges in improving of termooxidantial stability of the biodergradable oils
Rousek, Miroslav -- Kolařík, Josef
Nové poznatky při zlepšování termooxidační stability biologicky odbouratelných olejů. In Hydraulika a pneumatika, Časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizačnú techniku. 1st ed. Žilina: Hydropneutech s.r.o., 2002, p. 24--27. ISSN 1335-5171.
článek ve sborníku
Numerical simulation of the long rod interaction with flying plate
Buchar, Jaroslav -- Rolc, Stanislav -- Pecháček, Josef
Numerical simulation of the long rod interaction with flying plate. In Proceedings of 21st International Symposium on Ballistics. Adelaide, Australia: N.Burman,J.Anderson and G.Kaisellis, 2004, p. 196--204. ISBN 0-9752028-0-4.
článek ve sborníku
Numerical simulations of ballistic eficiency of some add - on armours
Buchar, Jaroslav -- Rolc, Stanislav
Numerical simulations of ballistic eficiency of some add - on armours. In Proceedings of 21st International Symposium on Ballistics. Adelaide, Australia: N.Burman,J.Anderson and G.Kaisellis, 2004, p. 190--195. ISBN 0-9752028-0-4.
článek ve sborníku
prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Numerical simulation of mechanical behavior of wood on microscopic level
Javořík, Jakub
Numerická simulace mechanického chování dřeva na mikroskopické úrovni. In MendelNet. Brno: MZLU v Brně, 2000, p. 43. ISBN 80-7157-443-0.
článek ve sborníku
Numerical simulation of wood drying process
Tippner, Jan -- Zejda, Jiří -- Koňas, Petr
Numerická simulace procesu sušení řeziva. In Proceedings of 3 Syposium Interaction of Wood with Various Forms of Energy. Zvolen: TU Zvolen, 2004, p. 71--76. ISBN 80-228-1429-6.
článek ve sborníkuIng. Eva Koňasová, Ph.D.
Numerical solution of egg construction
Buchar, Jaroslav -- Horáček, Petr -- Koňas, Petr
Numerické řešení konstrukce vejce. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 7--12. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníkudoc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
A numerical model of microstructure of the wood and a structural analysis of the wood
Javořík, Jakub
Numerický model mikroskopické struktury dřeva a jeho strukturální analýza. In NOVÁK, D. -- KRČMA, J. -- MINX, T. -- SAMEK, T. MENDEL NET 2002 Konference doktorandů LDF MZLU v Brně. 1st ed. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2002, p. 117--124. ISBN 80-7157-597-6.
článek ve sborníku
Oak standard chronology in the Czech Republic
Rybníček, Michal -- Kyncl, Tomáš -- Vrbová, Jitka
Oak standard chronology in the Czech Republic. In Abstracts EuroDendro. 1st ed. Hamburg: Uni Hamburg, 2004, p. 42--43.
článek ve sborníku
On the strain gauges measuring of notched wood in tension
Buchar, Jaroslav -- Koňas, Petr -- Křivánek, Ivo -- Severa, Libor
On the strain gauges measuring of notched wood in tension. In Technical Committe 15 of IMEKO. Bologna University: Bologna University, 2003, p. 27--29.
článek ve sborníku
Optimal composition of mattress from layered foam materials
Jagoš, Pavel -- Horáček, Petr -- Koňas, Petr -- Jančová, Věra
Optimal composition of mattress from layered foam materials. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 13--18. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníku
Cutting feed optimization depending on wood anisotropy at the CAM software level
Pláteník, Jan -- Chladil, Josef
Optimalizace posuvu nástroje do řezu v závislosti na anizotropii dřeva na úrovni CAM. In Nábytok 2008. 1st ed. DF, TU vo Zvolene: TU vo Zvolene, 2008, p. 1--3. ISBN 978-80-228-1839-1.
článek ve sborníkuIng. Jan Pláteník
The optimal composition of mattress from layered materials
Jagoš, Pavel -- Horáček, Petr -- Koňas, Petr -- Jančová, Věra
Optimální kompozice matrace z vrstvených materiálů. In Mezinárodní seminář nábytkářů. 1st ed. Brno: MZLU, 2001, p. 28--32. ISBN 80-7157-537-2.
článek ve sborníku
The test composition of the mattress from layered foam materials
Jančová, Věra
Optimální kompozice matrace z vrstvených pěnových materiálů. In Mezinárodní seminář nábytkářů. 1st ed. Brno: MZLU, 2001, p. 28--32. ISBN 80-7157-537-2.
článek ve sborníkuIng. Věra Jančová, Ph.D.
Optimum Degree of circular Saw Blade Blunt for Cutting Wood-based Materials
Pernica, Jaroslav -- Rousek, Miroslav
Optimum Degree of circular Saw Blade Blunt for Cutting Wood-based Materials. In Zborník 2. medzinárodnej vedeckej konferencie Trieskové a beztrieskové obrábania dreva. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2000, p. 155--160. ISBN 80-228-0952-7.
článek ve sborníkuprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
OSB boards
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
OSB desky. Podlahy a interiér. 2004. v. 5/2004, no. 5, p. 72--75. ISSN 1214-391X.
článek v periodiku
Acquiring measurements carried out on a stand for high-speed wood machining
Rousek, Miroslav -- Kolařík, Josef
Osvojovací měření na standu pro vysokorychlostní obrábění dřeva. In Zborník referátov Obrábanie a spájanie dreva. 1st ed. Zvolen: Vydavatelstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2003, p. 97--100. ISBN 80-228-1270-6.
článek ve sborníkuprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Falling Christmas trees on our squares - Charles IIIrd. and similars
Koňas, Petr -- Horáček, Petr -- Gryc, Vladimír -- Tippner, Jan -- Zejda, Jiří
Padající vánoční stromy na náměstí-Karel III a jemu podobní. Vesmír. 2004. v. 83, no. 12, p. 676--679. ISSN 0042-4544.
článek v periodiku
Parametric FE model of wood
Koňas, Petr
Parametric FE model of wood. In 9. ANSYS Users' Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o., 2001, p. 51--57.
článek ve sborníku
doc. Ing. Petr Koňas, Ph.D.
Parametrication of numerical simulation of drying proces in atypicall condenzation lumber kiln.
Zejda, Jiří -- Koňas, Petr
Parametrizace numerické simulace procesu sušení v atypické komorové kondenzační sušárně řeziva. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. no. 1, p. 169--174. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Ing. Eva Koňasová, Ph.D.
Wood-processing industry : Prospects of development
Kalousek, František
Perspektivy rozvoje dřevozpracujícího průmyslu. In Marketing a obchod 2003. Partizánske: Grafopress, v.o.s., Partizánske, 2003, p. 231--235. ISBN 80-969033-0-6.
článek ve sborníku
Prospects of the development of wood-processing industries in the Czech Republic
Kalousek, František
Perspektivy rozvoje dřevozpracujícího průmyslu ČR. 24. 6. 2003, Brno (CZ).
konferencedoc. Ing. František Kalousek, CSc.
Plant Biomechanics 2000, Proceedings of the 3rd Plant Biomechanics Conference Freiburg-Badenweiler
Spatz, Hanns-Christof -- Speck, Thomas
Plant Biomechanics 2000, Proceedings of the 3rd Plant Biomechanics Conference Freiburg-Badenweiler. Stuttgart: Thieme Verlag, 2000. 681 p.
sborníkIng. Luděk Praus, Ph.D.
Enterprise and its efficiency as a standard constituent of managerial education
Dudík, Roman
Podnik a jeho výkonnost jako standardní součást vzdělání manažera. In Podnik a jeho výkonnost jako standardní součást vzdělání manažera. Plzeň: Ing. Petr Mikota, U Bachmače 10, 326 00 Plzeň, 2003, p. 59--66. ISBN 80-86596-25-7.
článek ve sborníku
Possibilities of Forest and Wood Processing Companies Information Technologies Evaluation
Kalousek, František -- Máchal, Pavel
Possibilities of Forest and Wood Processing Companies Information Technologies Evaluation. In Forest and Wood Technology vs. Environment. Brno: MZLU Brno, 2000, p. 157. ISBN 80 7157 471 6.
článek ve sborníku
Aplikation of boards materials for concrete formwork
Král, Pavel -- Hrázský, Jaroslav
Použití velkoplošných materiálů na betonářská bednění. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 41 p. Folia Universitatis Agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. ISBN 80-7157-769-3.
odborná kniha
Probabilistic FEM model of wood
Koňas, Petr
Probabilistic FEM model of wood. In ANSYS Users' Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o. Brno, 2002, p. 1--6.
článek ve sborníku
On the problem of the human influence on protection of the built-in wood - repairing and reconstructio
Svatoň, Josef
Problematika vlivu člověka na ochranu zabudovaného dřeva -- opravy a rekonstrukce. In Rekonštrukcia a konzervácia historického dreva ' 99. Zvolen, Slovenská republika: Ladislav Reinprecht, Technická univerzita vo Zvolene, Drevárská fakulta, T. G. Masaryka 24, SK - 960 53 Zvolen, Slovenská republika, 1999, p. 141. ISBN 80-228-0818-0.
článek ve sborníku
Problems of high-speed milling
Rousek, Miroslav -- Kolařík, Josef
Problems of high-speed milling. In Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, For. and Wood Technol. 53, 2003. 1st ed. Warsaw: Warsaw agricultural univesity press, 2003, p. 323--326.
článek ve sborníku
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Problems of repeatability of the measurement of parameters of milling on a measuring stand for high-speed milling of wood
Rousek, Miroslav -- Kolařík, Josef
Problems of repeatability of the measurement of parameters of milling on a measuring stand for high-speed milling of wood. In Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva '04. 1st ed. Zvolen: TU Zvolen, 2004, p. 215--219. ISBN 80-228-1385-0.
článek ve sborníku
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
The Problems Measurement of the Parametrs Woodmilling
Rousek, Miroslav -- Kopecký, Zdeněk
Problémy měření parametrů při frézování dřeva. Acta Facultatis Technicae Zvolen: AFT. 2004. v. VIII, no. 1, p. 21--29. ISSN 1336-4472.
článek v periodiku
Problems in the up-date production of furniture from the designer point of view.
Kovařík, Martin
Problémy v současné nábytkové produkci z pohledu designéra. In BRUNECKÝ, P. Sborník referátů a informační bulletin. 1st ed. Humpolec: MZLU Brno, 2003, p. 46--50. ISBN 80-7157-663-8.
článek ve sborníku
Project Management and its Utilization in Logistic and Marketing
Štork, Rudolf
Project Management and its Utilization in Logistic and Marketing. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. v. LII, no. 2, p. 65--82. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Project management and logistics
Kalousek, František
Projektový management a logistika. In Logisticko - distribučné systémy. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2003, p. 105--109. ISBN 80-228-1240-4.
článek ve sborníku
The course of blunting of cutting at sawing laminated particle board
Pernica, Jaroslav -- Rousek, Miroslav
Průběh otupení pilových kotoučů při rozřezávání laminované dřevotřísky. In MIKLEŠ, M. Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese. Medzinárodná vedecká konferencia, sekcia č. 1. 1st ed. Zvolen: Technická univerzita ve Zvolene, 2001, p. 133--142. ISBN 80-228-1061-4.
článek ve sborníku
New trends in construction of uphalstery furnitures in Europe.
Máchová, Eliška -- Holouš, Zdeněk
Předpokládané směry vývoje v konstrukci čalounění v Evropě. In BRUNECKÝ, P. Sborník referátů a informační bulletin. 1st ed. Humpolec: MZLU Brno, 2003, p. 31--34. ISBN 80-7157-663-8.
článek ve sborníku
Public relations as an integral part of the educational.
Dudík, Roman
Public relations jako nedílná součást vzdělání absolventů. In SVOBODA, E. EDMAN - Education for Management. 1st ed. Plzeň: EVIDA, 2004, p. 83--90. ISBN 80-86596-50-8.
článek ve sborníkuIng. Dana Kubátová
Reducing plan, the ecology of furniture producers, Eco-Label
Tesařová, Daniela
Redukční plán, ekologie v nábytkářských závodech a Eco-Label. In BRUNECKÝ, P. Ekologie v nábytkářských provozech, Eco-Label. 1st ed. Brno: 2002, p. 12--23. ISBN 80-7157-622-0.
článek ve sborníku
Reliability Assurance of The Mechanized Bridge
Kopecký, Zdeněk
Reliability Assurance of The Mechanized Bridge. In Proceedings of the 2nd International Conference LOADO 2003, DOPRAVA & LOGISTIKA. Košice: TU Košice, 2003, p. 371--374. ISBN ISSN 1451-107X.
článek ve sborníku
Revolution in the woodworking of panels
Král, Pavel -- Hrázský, Jaroslav
Revoluce v obrábění plošných nábytkových dílců. Stolařský magazín: Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Stolársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2004. v. v, no. 9/2004, p. 20--21. ISSN 1335-7018.
článek v periodiku
doc. Dr. Ing. Pavel Král
Creative potential development in the education of managers
Kalousek, František
Rozvoj tvůrčího potenciálu při výchově manažerů. In SVOBODA, E. EDMAN - Education for Management. 1st ed. Plzeň: EVIDA, 2004, p. 119--125. ISBN 80-86596-50-8.
článek ve sborníku
Social, cultural, economic, political and forestry Preconditions and Consequences of Growth of Consumption the Timber Industry Products in the Czech Republic after Accession to EU.
Kalousek, František
Sociální, kulturní, ekonomické, politické a lesnické předpoklady a důsledky růstu spotřeby produktů zpracování dříví v ČR po vstupu do EU. In DUDÍK, R. Ekonomické a právní aspekty lesnicko-dřevařského sektoru ČR po vstupu do EU. MZLU v Brně: 2004, p. 7--15. ISBN 80-7157-782-0.
článek ve sborníku
Special chipboard
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
Speciální třískové desky. Podlahy a interiér. 2004. v. 1/2004, no. 1, p. 46--49. ISSN 1214-391X.
článek v periodikudoc. Dr. Ing. Pavel Král
Specific problems of high-speed machinning of wood
Rousek, Miroslav
Specifické problémy vysokorychlostního obrábění dřeva. 1st ed. Brno: Ediční středisko - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 67 p. Folia. ISBN 80-7157-859-2.
odborná kniha
Determination of functionality between surface density and physical and mechanical properties of particleboards.
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
Stanovení závislosti mezi úrovní plošné hmotnosti a fyzikálními a mechanickými vlastnostmi třískových desek. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2000. v. 48, no. 4, p. 65. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Site investigation of wooden structures
Holan, Jiří -- Kloiber, Michal
Stavebně technický průzkum dřevěných konstrukcí. In Sanace a rekonstrukce staveb. Blansko: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2004, p. 30--39. ISBN 80-02-01683-1.
článek ve sborníkuIng. Eva Koňasová, Ph.D.
Strategic planning and project management
Kalousek, František
Strategické plánování a projektový management. In SVOBODA, E. GEMAN 03 - General Management. Mariánské lázně: VDI BV Dresden, VŠE v Praze, Podnikohospodářské fakulty EU Košice, 2003, p. 137--142. ISBN 80-86596-26-5.
článek ve sborníku
Corporate strategy in the process of integration
Kalousek, František
Strategie firmy v procesu integrace. In MOMAN 03 - Modern Management. Plzeň: Ing. Petr Mikota, U Bachmače 10, 326 00 Plzeň, 2003, p. 105--114. ISBN 80-86596-15-X.
článek ve sborníku
Structural Analysis of Competitive of Czech Furniture Industry
Pospíchal, Milan
Strukturální analýza konkurenceshopnosti nábytkářského průmyslu. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2002. v. Neuveden, no. 3, p. 113--134. ISSN 1211-8516.
článek v periodikuIng. Milan Pospíchal, Ph.D.
Structural Funds of European Union
Kalousek, František
Strukturální fondy EU. In DUDÍK, R. Ekonomické a právní aspekty lesnicko-dřevařského sektoru ČR po vstupu do EU. MZLU v Brně: 2004, p. 130--136. ISBN 80-7157-782-0.
článek ve sborníku
Ing. Dana Kubátová
Superhard coatings for wood-working tools
Kopecký, Zdeněk
Superhard coatings for wood-working tools. Warsaw Agricultural University. SGGW Annals. Forestry and Wood Technology. 2004. no. 55, p. 283--288. ISSN 0208-5704.
článek v periodikudoc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
Pre-requisites of Raw Material and Forestry for the Development of Czech Timer Industry
Domes, Zdeněk
Surovinové a lesnické předpoklady rozvoje českého dřevařského průmyslu. In Lesnicko-dřevařský sektor České republiky a zemí Evropské unie. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002, p. 50--56. ISBN 80-7157-603-4.
článek ve sborníkuIng. Zdeněk Domes
System BSB - inovation of wood supporting structures.
Havířová, Zdeňka
Systém BSB - inovace nosných dřevěných konstrukcí. In Drevo-surovina 21. storočia v architektúre a stavebníctve. Smolenice, Slovakia: ADAPT Bratislava, 2001, p. 69--72. ISBN 80-968042-8.
článek ve sborníku
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová
Technology profiled moulding and liquid paste.
Krontorád, Karel
Technologie oplášťování profilovaných lišt a tekutá lepidla. In BRUNECKÝ, P. Sborník referátů a informační bulletin. 1st ed. Humpolec: MZLU Brno, 2003, p. 59--61. ISBN 80-7157-663-8.
článek ve sborníkuIng. Karel Krontorád, CSc.
Refined wood for defined needs
Král, Pavel -- Hrázský, Jaroslav
Tepelně upravené dřevo thermowood. Podlahy a interiér. 2004. v. 5/2004, no. 2, p. 40--41. ISSN 1214-391X.
článek v periodiku
doc. Dr. Ing. Pavel Král
Thermal, moisture and stress fields in sawn wood during drying process in atypical condensation sawn wood kiln.
Tippner, Jan -- Koňas, Petr
Teplotní, vlhkostní a napěťová pole hráně řeziva při sušení v atypické komorové kondenzační sušárně řeziva. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. no. 1, p. 159--168. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Terminal ballistics
Buchar, Jaroslav -- Voldřich, Josef
Terminální balistika. 1st ed. Praha: Academia Praha, 2004. 340 p. ISBN 80-200-1222-2.
odborná kniha
Termoplastic fibre materials
Hrázský, Jaroslav
Termoplastické vláknité materiály. In Drevné kompozitné materiály. 1st ed. 960 53 Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2004, p. 197--201. ISBN 80-228-1302-8.
článek ve sborníku
doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
The influence of particle composition in three-layer particleboard at physical and mechanical properties
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
The influence of particle composition in three-layer particleboard at physical and mechanical properties. Journal of forest science. 2003. v. 49, no. 2, p. 83--93. ISSN 1212-4834.
článek v periodiku
doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
The mechanical design of Juglans nigra trees
Praus, Luděk
The mechanical design of Juglans nigra trees. In SPATZ, H. -- SPECK, T. Plant Biomechanics 2000, Proceedings of the 3rd Plant Biomechanics Conference Freiburg-Badenweiler. Stuttgart: Thieme Verlag, 2000, p. 451.
článek ve sborníku
The model of fracture surface of wood on microscopic scale level
Koňas, Petr
The model of fracture surface of wood on microscopic scale level. In 11. ANSYS User's meeting. SVS FEM s.r.o. Brno: SVS FEM Brno, 2003, p. 1--6. ISBN 80-239-1598-3.
článek ve sborníku
The Phenomenon of Volatile Organic Compounds (VOC) in living and workng environment
Tesařová, Daniela
The Phenomenon of Volatile Organic Compounds (VOC) in living and workng environment. In Sborník článků konference firmy Becker Acroma Sweden. Bellö: Becker Acroma KB, Bellö, SE - 570 32 Hjältevad, Sweden, 2002, p. 9--39.
článek ve sborníkudoc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.

Rousek, Miroslav
The Servis Life of Biodegradable Oils in Gearboxes. In Naukovyj Visnik Lisova inzenerija: Technika, technologija i dovkillja. 1st ed. Lviv: Ukrajinskij děržavnij lisotechničnij univertitet, 2000, p. 142--146. ISBN 5-7763-2435-1.
článek ve sborníku
Timely Sharpening of Circular Saw Blades-Condition of Efficient Operation
Pernica, Jaroslav
Timely Sharpening of Circular Saw Blades-Condition of Efficient Operation. In Stiinta si ingineria lemnului in mileniul III. Brasov, Romania: Universitatea Transilvania, 2001, p. 223--226. ISBN 973/8124/67/0.
článek ve sborníku
Raw timber market and economy of woodworking companies
Kupčák, Václav
Trh se surovým dřívím a ekonomika dřevařských podniků. In Ceny dříví a ekonomika lesního hospodářství. Praha: Česká lesnická společnost, Praha, 2003, p. 15--21. ISBN 80-02-01543-6.
článek ve sborníku
The role of logistics in system management
Dudík, Roman -- Kalousek, František
Úloha logistiky v systémovém řízení. In SYSTE 03 - System Engineering. Plzeň: Ing. Petr Mikota, U Bachmače 10, 326 00 Plzeň, 2003, p. 74--83. ISBN 80-86596-24-9.
článek ve sborníku
Application of logistics in forest enterprise controlling
Dudík, Roman
Uplatnění logistiky v kontrolní činnosti dřevařského podniku. In Logisticko - distribučné systémy. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2003, p. 54--58. ISBN 80-228-1240-4.
článek ve sborníku
Ing. Roman Dudík, Ph.D.
Logistic Applications in meso-scale and small wood-processing Firms
Štork, Rudolf -- Kalousek, František
Uplatnění logistiky ve středních a malých dřevařských firmách. Drevo: odborný drevársky a nábytkársky časopis. 2001. v. 56, no. 4, p. 77--79. ISSN 0012-6144.
článek v periodiku
doc. Ing. František Kalousek, CSc.
The variability of pulp-wood basic specific gravity of soft wood
Holan, Jiří -- Gryc, Vladimír
Variabilita konvenční hustoty jehličnatého vlákninového dříví. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2004. no. 4, p. 73--78. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Variability of convention density coniferous pulp wood
Holan, Jiří
Variabilita konvenční hustoty jehličnatého vlákninového dříví. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 55--59. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníku
Ing. Jiří Holan, Ph.D.
Verification of the congruence of calculation methods of determining the cutting power
Holopírek, Jindřich -- Mimra, Jan -- Rousek, Miroslav
Verification of the congruence of calculation methods of determining the cutting power. In KOLAŘÍK, J. Proceedings of the 2nd ISC Fortechenvi - Forrest and Wood-processing Technology and the Environment. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2003, p. 101--108. ISBN 80-7157-665-4.
článek ve sborníku
Verification of the congruence of calculation methods of determining the cutting power with an experiment
Holopírek, Jindřich -- Mimra, Jan -- Rousek, Miroslav
Verification of the congruence of calculation methods of determining the cutting power with an experiment. In KOLAŘÍK, J. Proceedings of the 2nd ISC Fortechenvi - Forrest and Wood-processing Technology and the Environment. 1st ed. Brno: MZLU v Brně, 2003, p. 101--108. ISBN 80-7157-665-4.
článek ve sborníku
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
FIEBERBOARD IN THE FLOOR
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
Vláknité desky v laminátových podlahách. Podlahy a interiér. 2004. v. 6/2004, no. 6, p. 40--42. ISSN 1214-391X.
článek v periodiku
Properties of recyklated biodegradable oils
Rousek, Miroslav
Vlastnosti recyklovaných biologicky odbouratelných olejů. In Hydraulika a pneumatika, Časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizačnú techniku. 1st ed. Žilina: Hydropneutech s.r.o., 2001, p. 31--34. ISSN 1335-5171.
článek ve sborníkuprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
Influence of pits in tracheids on machanical behaviour of wood
Javořík, Jakub
Vliv dvojteček na mechanické chování dřeva. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 47--54. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníku
Influence of bordered pits in cell wall on mechanical behaviour of anatomical elements of wood
Horáček, Petr -- Javořík, Jakub
Vliv dvůrkatých ztenčenin buněčné stěny na chování anatomických elementů dřeva při mechanickém namáhání. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2002. v. Neuveden, no. 2002, p. 13--19. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Influence of physical properties on coefficients of lateral strain
Horáček, Petr -- Gryc, V
Vliv fyzikálních veličin na koeficienty příčné deformace. In LENOCH, J. -- ŠMÍDA, Z. -- HABROVÁ, H. -- ADOLT, R. MENDEL NET 2003 Konference doktorandů LDF MZLU v Brně. 1st ed. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2003, p. 59--64. ISBN 80-7157-690-5.
článek ve sborníku
The influence of chemical composition and anatomic structure of wood on chosen physical and mechanical properties.
Holan, Jiří -- Horáček, Petr
Vliv chemického složení a anatomické stavby dřeva na vybrané fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva. In LENOCH, J. -- ŠMÍDA, Z. -- HABROVÁ, H. -- ADOLT, R. MENDEL NET 2003 Konference doktorandů LDF MZLU v Brně. 1st ed. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2003, p. 65--70. ISBN 80-7157-690-5.
článek ve sborníkuIng. Jiří Holan, Ph.D.
Effects of Feed Rate on The Quality of Machining Under High-Speed Milling
Pernica, Jaroslav -- Kopecký, Zdeněk
Vliv podávací rychlosti do řezu na kvalitu obrábění při vysokorychlostním frézování. In Zborník referátov Obrábanie a spájanie dreva. 1st ed. Zvolen: Vydavatelstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2003, p. 77--84. ISBN 80-228-1270-6.
článek ve sborníku
Effect of position within the stem on tracheid morphology of Norway spruce (Picea Abies /L./ Karst.)
Gryc, Vladimír
Vliv polohy ve kmeni na morfologii tracheid u smrku (Picea abies /L./ Karst.). In LENOCH, J. -- ŠMÍDA, Z. -- HABROVÁ, H. -- ADOLT, R. MENDEL NET 2003 Konference doktorandů LDF MZLU v Brně. 1st ed. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2003, p. 53--58. ISBN 80-7157-690-5.
článek ve sborníkuprof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Influence of spiral grains on machanical behaviour of tree stem
Koňas, Petr
Vliv spirálovitého uložení vláken na chování kmene stromu. In MEDKOVÁ, M. MendelNet 01. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, p. 143--148. ISBN 80-7157-516-X.
článek ve sborníku
The influence of the type of adhesive and hardener to physical and mechanical characteristics of the particle boards nad free formaldehyd content.
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
Vliv typu lepidla a tvrdidla na fyzikální a mechanické vlastnosti třískových desek a obsah volného formaldehydu. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2001. v. 49, no. 4, p. 41--51. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
Effects of the arrangement of handling equipment and material flows on the production rate of sawmills
Rousek, Miroslav -- Peter, Bedřich -- Kopecký, Zdeněk
Vliv uspořádání manipulačních zařízení a toků materiálu na výkonnost pilnice. In Zborník zo XXIX. seminára katedier dopravnej a manipulačnej techniky. 1st ed. Zvolen: Technická unverzita vo Zvolene, 2003, p. 142--147. ISBN 80-228-1266-8.
článek ve sborníku
Influence of VOC into Man´s Health
Tesařová, Daniela
Vliv VOC na zdraví člověka. In Sborník článků ze Semináře českých nábytkářů. Brno: Asociace českých nábytkářů Praha, 2002, p. 5--8.
článek ve sborníku
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Influence of negative factors on using of joint veneers
Král, Pavel -- Hrázský, Jaroslav
Vliv znehodnocujících činitelů na použití sesazených dýh. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2002. v. 50, no. 4, p. 85--95. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Impacts of timber market on the economy of woodworking and forest companies in the Czech Republic
Kupčák, Václav
Vlivy trhu s dřívím na ekonomiku dřevařských a lesních podniků v ČR. In Ekonomika a manažment podnikov. Zvolen: Slovakiaprint, spol. s r.o., Zvolen, 2003, p. 73--78. ISBN 80-969031-9-5.
článek ve sborníku
VOC materials - furniture, habytation and design
Brunecký, Petr
VOC látky - nábytek, bydlení a design. In BRUNECKÝ, P. Sborník referátů a informační bulletin. 1st ed. Humpolec: MZLU Brno, 2003, p. 20--25. ISBN 80-7157-663-8.
článek ve sborníku
Healthy Aspects of Produts and Enter of Czech Republic into EU
Brunecký, Petr
VOC, organické těkavé látky v obytném prostoru, zdravotní aspekty výrobků a vstup ČR do EU. In BRUNECKÝ, P. Ekologie v nábytkářských provozech, Eco-Label. 1st ed. Brno: 2002, p. 5--8. ISBN 80-7157-622-0.
článek ve sborníku
Selected physical properties of modificate beech wood
Holan, Jiří
Vybrané fyzikální vlastnosti modifikovaného BK dřeva. In NOVÁK, D. -- KRČMA, J. -- MINX, T. -- SAMEK, T. MENDEL NET 2002 Konference doktorandů LDF MZLU v Brně. 1st ed. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2002, p. 111--116. ISBN 80-7157-597-6.
článek ve sborníku
Utilization of fluorescent microscopy in lignin detection in wood cell wall in spruce.
Vavrčík, Hanuš
Využití fluorescenční mikroskopie při detekci ligninu ve zdřevnatělé buněčné stěně dřeva smrku. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2002. v. L, no. 5, p. 21--29. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
Development of Czech wood-processing Industry in 1945 - 1989
Kupčák, Václav
Vývoj dřevozpracujícího průmyslu ČR v odobí 1945 - 1989. In Lesnicko-dřevařský sektor České republiky a zemí Evropské unie. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002, p. 21--29. ISBN 80-7157-603-4.
článek ve sborníku
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Significance and Availability of Economic Information to Czech Business Entities as to the Eurospace Members.
Dudík, Roman
Význam a dostupnost ekonomických informací pro české podnikatelské subjekty jako členy europrostoru. In DUDÍK, R. Ekonomické a právní aspekty lesnicko-dřevařského sektoru ČR po vstupu do EU. MZLU v Brně: 2004, p. 104--110. ISBN 80-7157-782-0.
článek ve sborníku
Wood Processing Industry: its Significance and Importance for Forestry in the Past, at Present and in the Future
Kalousek, František
Význam a důležitost dřevozpracujícího průmyslu pro lesní hospodářství v minulosti, současnosti a budoucnosti. In Lesnicko-dřevařský sektor České republiky a zemí Evropské unie. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002, p. 14--20. ISBN 80-7157-603-4.
článek ve sborníku
Significance of parcipative management in managerial education
Kalousek, František
Význam participativního managementu při výchově manažerů. In Podnik a jeho výkonnost jako standardní součást vzdělání manažera. Plzeň: Ing. Petr Mikota, U Bachmače 10, 326 00 Plzeň, 2003, p. 125--132. ISBN 80-86596-25-7.
článek ve sborníkudoc. Ing. František Kalousek, CSc.
Education, teaching and development of managers
Kalousek, František
Vzdělávání, výchova a rozvoj manažerů. In EDMAN 02 -EDucation for MANagement-. Plzeň: Ing. Petr Mikota, U Bachmače 10, 326 00 Plzeň, 2002, p. 79--90. ISBN 80-86596-09-5.
článek ve sborníku
doc. Ing. František Kalousek, CSc.
Wood dust and health protection
Pernica, Jaroslav -- Kopecký, Zdeněk
Wood dust and health protection. In Badania w drzewnictwie - kierunki i perspektywy rozwoju. Poznaň: Akademia Rolniczna im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 2004, p. 55. ISBN 83-7160-351-7.
abstrakt ve sborníku
Wood structure: a tool for evaluating in growing conditions of Norway spruce
Horáček, Petr
Wood structure: a tool for evaluating in growing conditions of Norway spruce. Journal of forest science. 2003. v. 2003, no. 49, p. 412--418. ISSN 1212-4834.
článek v periodikuprof. Dr. Ing. Petr Horáček
Basic Principles of a Forest Law in Neighbouring Countries - XIV, Responsibility for illegal behaviour..
Flora, Martin
Základní principy lesního práva v sousedních zemích - XIV, odpovědnost za protiprávní chování. Lesnická práce. 2000. v. 79, no. 2, p. 80. ISSN 0322-9254.
článek v periodikuDr. Ing. JUDr. Martin Flora
Basic Principles of a Forest Law in Neighbouring Countries - XV, Regulation of some other questions.
Flora, Martin
Základní principy lesního práva v sousedních zemích - XV, úprava některých dalších otázek. Lesnická práce. 2000. v. 79, no. 4, p. 154. ISSN 0322-9254.
článek v periodikuDr. Ing. JUDr. Martin Flora
Basic Principles of a Forest Law in Neighbouring Countries - XVI, Asssociations of forest owners.
Flora, Martin
Základní principy lesního práva v sousedních zemích - XVI, sdružování vlastníků lesa. Lesnická práce. 2000. v. 79, no. 5, p. 212. ISSN 0322-9254.
článek v periodiku
Dr. Ing. JUDr. Martin Flora
Dependence of bending strength and bending elasicity modulus on plywood design
Král, Pavel -- Hrázský, Jaroslav
Závislost pevnosti v ohybu a modulu pružnosti v ohybu na konstrukci překližovaných desek. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2002. v. 50, no. 3, p. 23--29. ISSN 1211-8516.
článek v periodiku
doc. Dr. Ing. Pavel Král
The relationship between density profile and particleboards properties
Hrázský, Jaroslav -- Král, Pavel
Závislost vlastností třískových desek a hustotního profilu. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2003. v. 51, no. 3, p. 89--111. ISSN 1211-8516.
článek v periodikudoc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
Health aspects of products and entering CR into EU
Brunecký, Petr
Zdravotní aspekty výrobků a vstup ČR do EU. Materiály pro stavbu. 2003. v. 7, no. 9, p. 48--49. ISSN 1213-0311.
článek v periodikudoc. Dr. Ing. Petr Brunecký
Evaluation of the method of high-speed cutting of agglomerated materials
Rousek, Miroslav -- Holopírek, Jindřich -- Kopecký, Zdeněk -- Mimra, Jan
Zhodnocení metody vysokorychlostního řezání aglomerovaných materiálů. In Drevné kompositné materiály. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2004, p. 202--208. ISBN 80-228-1302-8.
článek ve sborníkuprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc.
The effect of wood-decay fungi on properties of Norway spruce.
Holan, Jiří
Změna vlastností dřeva působením dřevokazných hub. In Sanace a rekonstrukce staveb. Tiskárna Bekros, Brno: Česká stavební společnost, WTA CZ, 2003, p. 41--47. ISBN 80-02-01538-X.
článek ve sborníku
Ing. Jiří Holan, Ph.D.
Changes in the morphological structure of the wood proofed by hydraulic oil during wood decomposition in situ and in vitro conditions.
Čížek, Pavel
Změny morfologické struktury dřeva impregnovaného hydraulickými oleji v průběhu dekompozice dřeva v podmínkách in situ a in vitro. In Houby a les, sborník referátů. Brno, Česká republika: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, 1999, p. 253. ISBN 80-7157-420-1.
článek ve sborníkuIng. Pavel Čížek
Zone Toughness - Utilization of Unconventional Elements in Construction of Upholstered Furniture
Jančová, Věra
Zónová tuhost a nové tvarovací profily ve výrobě čalouněného nábytku. In BRUNECKÝ, P. Ekologie v nábytkářských provozech, Eco-Label. 1st ed. Brno: 2002, p. 28--31. ISBN 80-7157-622-0.
článek ve sborníku
The environment and furniture
Tesařová, Daniela
Životní prostředí a nábytek. In TESAŘOVÁ, D. Informační bulletin a Sborník statí. 1st ed. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004, p. 52--60. ISBN 80-7157-768-5.
článek ve sborníku