Projekty


Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI)

Garant: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky   Financování   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt vyvíjí metody a nástroje krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí v rozvoji městského i venkovského prostředí se zvláštním důrazem na území s kulturně historickými hodnotami. Projekt zkoumá proměny města, veřejných prostranství i krajiny v hloubce času -- sleduje zákonitosti vývoje a odvíjí z nich zásady pro rozvoj území v souladu s hodnotami trvale udržitelného rozvoje, principy kvalitní architektury a urbanismu včetně zahradního umění. Výzkum bude sledovat utváření prostorů, atmosféru, malebnost, můzičnost, sepětí s přírodními fenomény. Bude hledat nástroje pro obnovu a pěstování rostlinných prvků v územích a objektech s kulturně historickými hodnotami, hledat možnosti a hranice současného využívání těchto objektů.
Druh projektu:MK (Projekt Ministerstva kultury)
Pracoviště:Ústav plánování krajiny (ZF), Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF), Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:DF11P01OVV019
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:41
Počet oficiálních pracovníků projektu:39
Počet výsledků na projektu:86

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.vedoucí etapy
Ing. Katarína Pavlačkováadministrativa
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.odpovědný řešitel, vedoucí etapy
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.vedoucí etapy
Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D.řešitel
Ing. Tivadar Baltazár, Ph.D.řešitel
Ing. Šárka Ryantovářešitel
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.řešitel
MgA. Tereza Damcovářešitel
Ing. Jiří Dohnal, Ph.D., DiS.řešitel
Ing. Markéta Flekalová, Ph.D.řešitel
doc. Mgr. Pavel Kostrhunřešitel
Ing. Lenka Trpákovářešitel
doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.řešitel
Ing. Darek Lacinařešitel
Ing. Lukáš Lattenbergřešitel
Ing. Vladimír Láznička, Ph.D.řešitel
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.řešitel
Ing. Barbora Dohnalová, Ph.D.řešitel
Ing. Želmíra Novotnářešitel
Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.řešitel
Ing. Michal Richterřešitel
doc. Dr. Ing. Alena Salašovářešitel
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.řešitel
Ing. et Ing. Lucie Hronová Šafářová, Ph.D.řešitel
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.řešitel
doc. Dr. Ing. Jiří Uherřešitel
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.řešitel
Bc. Ing. Daniela Smetanovářešitel
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmovářešitel
Vladimíra Pulkrábkovátechnik
Ing. Eva Spěvákovátechnik
Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.řešitel
Ing. Barbara Ševčíková, Ph.D.řešitel
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.řešitel
Ing. Daniel Matějka, Ph.D.řešitel
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.řešitel
Ing. Anna Magni, Ph.D.řešitel
Bc. Pavel Vaidaadministrativa


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI) (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
10/2011/591Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúryprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
7/2012/591Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúryprof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený