Projekty


Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI)

Garant: doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.


Základní informace
   
   
   
Financování      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt vyvíjí metody a nástroje krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí v rozvoji městského i venkovského prostředí se zvláštním důrazem na území s kulturně historickými hodnotami. Projekt zkoumá proměny města, veřejných prostranství i krajiny v hloubce času -- sleduje zákonitosti vývoje a odvíjí z nich zásady pro rozvoj území v souladu s hodnotami trvale udržitelného rozvoje, principy kvalitní architektury a urbanismu včetně zahradního umění.
Druh projektu:
MK (Projekt Ministerstva kultury)
Pracoviště:
Ústav plánování krajiny (ZF), Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF), Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:DF11P01OVV019
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 03. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2015
Počet pracovníků projektu:41
Počet oficiálních pracovníků projektu:
39
Počet výsledků na projektu:
86

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. Jiří Damec, CSc.vedoucí etapy
Ing. Katarína Pavlačkováadministrativa
odpovědný řešitel, vedoucí etapy
vedoucí etapy
řešitel
Ing. Tivadar Baltazár, MSc., Ph.D.
řešitel
Ing. Šárka Ryantovářešitel
řešitel
řešitel
Ing. Jiří Dohnal, Ph.D., DiS.
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
řešitel
Ing. Lukáš Lattenbergřešitel
řešitel
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.řešitel
řešitel
Ing. Želmíra Novotnářešitel
Ing. Lucie Poláčková, Ph.D.řešitel
řešitel
doc. Dr. Ing. Alena Salašovářešitel
Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
řešitel
řešitel
řešitel
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
řešitel
Ing. Stanislav Vilím, Ph.D.
řešitel
Bc. Ing. Daniela Smetanovářešitel
řešitel
technik
technik
Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.řešitel
řešitel
doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
řešitel
řešitel
Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D.
řešitel
Ing. Anna Magni, Ph.D.řešitel
Bc. Pavel Vaida
administrativa


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI) (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
10/2011/591Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.
7/2012/591
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený