Projekty


Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky

Garant: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Inovovat technologické postupy, složení potravin a metody kontroly kvality s důrazem na zdravou výživu obyvatel, zvýšit podíl nových primárních produktů v potravinách se zlepšenými nutričními a dietetickými vlastnostmi.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Identifikace projektu:QJ1210258
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:
QJ1210258
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:5
Počet výsledků na projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.řešitel
Ing. Pavel Híc, Ph.D.
řešitel
Ing. Ivo Soural, Ph.D.
pracovník
pracovník
řešitel