Projekty


Výzkum a vývoj standardních metodických postupů ozdravování ovocných dřevin a révy vinné pomocí chemoterapie in vitro kultur pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu.

Garant: Ing. Eva Ondrušiková, CSc.


Základní informace
   
   Financování   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
QJ1210175.Vypracovat originální metody a metodické postupy ozdravení odrůd třešně, broskvoně, meruňky a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pomocí chemoterapie. Zjistit účinnost nejméně dvou chemických látek s potenciálně antivirotickými vlastnostmi, které nebyly dosud v České republice u ovocných plodin a révy vinné testovány. Účinnost těchto látek bude srovnána se standardním antivirotikem ribavirin. Ověřit výsledek ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné po ozdravení in vitro kultur a in vivo stromů po ozdravovacích terapiích z končícího tříletého projektu QH91153. Předat do systému certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu ovocných dřevin a révy vinné nejméně 9 patogenů prostých odrůd ovocných dřevin 3 odrůdy révy vinné jako hmotné výstupy projektu.
Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2012
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
člen řešitelského týmu
člen řešitelského týmu
Ing. Martina Vetešková, Ph.D.člen řešitelského týmu
člen řešitelského týmu
Ing. Eva Ondrušiková, CSc.řešitel
Ing. Věra Holleinová, Ph.D.člen řešitelského týmu