Projekty


Výzkum a vývoj standardních metodických postupů ozdravování ovocných dřevin a révy vinné pomocí chemoterapie in vitro kultur pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu.

Garant: Ing. Eva Ondrušiková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:QJ1210175.Vypracovat originální metody a metodické postupy ozdravení odrůd třešně, broskvoně, meruňky a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pomocí chemoterapie. Zjistit účinnost nejméně dvou chemických látek s potenciálně antivirotickými vlastnostmi, které nebyly dosud v České republice u ovocných plodin a révy vinné testovány. Účinnost těchto látek bude srovnána se standardním antivirotikem ribavirin. Ověřit výsledek ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné po ozdravení in vitro kultur a in vivo stromů po ozdravovacích terapiích z končícího tříletého projektu QH91153. Předat do systému certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu ovocných dřevin a révy vinné nejméně 9 patogenů prostých odrůd ovocných dřevin 3 odrůdy révy vinné jako hmotné výstupy projektu.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Mendeleum - ústav genetiky (ZF)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Moudráčlen řešitelského týmu
Ing. Břetislav Křižan, Ph.D.člen řešitelského týmu
Ing. Martina Vetešková, Ph.D.člen řešitelského týmu
Ing. Ivan Oukropecčlen řešitelského týmu
Ing. Eva Ondrušiková, CSc.řešitel
Ing. Věra Holleinová, Ph.D.člen řešitelského týmu