Projekty


Výzkum a vývoj standardních metodických postupů ozdravování ovocných dřevin a révy vinné pomocí chemoterapie in vitro kultur pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu.

Garant: Ing. Eva Ondrušiková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výzkum a vývoj standardních metodických postupů ozdravování ovocných dřevin a révy vinné pomocí chemoterapie in vitro kultur pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Eva Ondrušiková, CSc.MEND ZF+420 519 367 310LD08N1021 (LD081.21)
Ing. Věra Holleinová, Ph.D.AF D-RL-RL [ukončené]+420 519 367 316
Ing. Břetislav Křižan, Ph.D.ext AF, ext MEND ZF+420 519 367 309
Ing. Jana MoudráMEND ZF+420 519 367 310LD08N1021 (LD081.21)
Ing. Ivan OukropecICV C-U3V [ukončené]+420 519 367 309LD03N1006 (LD031.06)
Ing. Martina Vetešková, Ph.D.MEND ZF [vyňatie]+420 519 367 313

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ