Projects


Společný housing informačních systémů pro podporu řízení ekonomických, personálních a mzdových agend

Supervisor: Ing. Aleš Vincenc


Basic information   Workers   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Všechny zúčastněné školy používají pro podporu řízení ekonomiky a zpracování personálních a mzdových agend informační systém SAP, který je na všech školách v současné době ve verzi ECC 6.0. Správa hardware je plně v režii jednotlivých VVŠ, správa SAP systémů je zajištěna částečně vlastními silami jednotlivých VVŠ, částečně smluvně u dodavatelských firem. Změny v nastavení, opravy a dodělávky probíhají na systémech jednotlivých škol samostatně dle požadavků a potřeb konkrétní VVŠ (s výjimkou modulu HR) a díky této situaci se rozdíly mezi jednotlivými systémy zvětšují a prohlubují a tím se také zvyšuje celková pracnost údržby těchto systémů. Záměrem tohoto projektu je příprava systémů pro jejich přemístění do nově připravené infrastruktury, která vznikne v prostorách a s využitím prostředků CESNET. Uložení systémů SAP ve stejné lokalitě bude umožňovat společný provoz a správu jednotlivých systémů. Očekávané přínosy projektu: • Méně nákladná údržba SAP systémů všech šesti VVŠ • Snížení budoucích nákladů na nutnou modernizaci hardware • Podpora jen společně uznaných -- potřebných řešení (máme společnou legislativu, tak proč se lišit v její aplikaci?) • Efektivní využití lidských zdrojů Ve zvolené lokalitě (budou k dispozici datová centra v Olomouci, Brně i Ostravě) bude tedy vybudováno nové prostředí pro SAP vysokých škol. Půjde o nový společný hardware, na kterém budou provozovány samostatné SAP systémy (produktivní, testovací, vývojové) jednotlivých vysokých škol. Protože prostředí bude po hardwarové i systémové stránce jednotné, dojde při přesunu k migraci SAP ze stávajících prostředí jednotlivých škol, kdy v současné době každá škola používá jiné prostředí (kombinace databáze a operačního systému), s výjimkou JAMU a VUT. Pro produkční prostředí jsou navrženy tři servery, z toho jeden bude jako databázový a dva aplikační. Na databázovém serveru poběží databáze pro všech 6 škol. Databázový server bude fyzický, bez virtualizace. Aplikační servery budou virtualizovány pomocí RedHat KVM. V tomto prostředí poběží produkční servery všech škol. Testovací a vývojové servery budou také dva, s virtualizací RedHat KVM. V tomto prostředí poběží testovací a vývojová prostředí všech škol. V cílové lokalitě musí být pro umístění serverů zajištěno místo pro 2 racky 42U, odpovídající příkon a chlazení.
Kind of project:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Department:
Department of Information Technology (CUD)
Project identification:
TR9120261
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2012
Project close date:31. 12. 2012
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0