Projekty


Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů

Garant: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cílem projektu je zkvalitnění výuky u žadatele s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky prostřednictvím inovací studijních programů - Zahradnictví, Zahradnické technologie, Zahradnické inženýrství a Zahradní a krajinářská architektura. Inovace spočívají v zavedení nových poznatků z výzkumu a vývoje do výuky, pořízením moderní literatury a přístroje na analýzu šťáv a dalších produktů ze zahradnické výroby. Inovace dále spočívají v zavedení zcela nového systému e-opor do výuky, zavedení zcela nových předmětů v synergii s dalšími fakultami MENDELU, zapojení externích odborníků do výuky, vlastním vzdělávání pedag. pracovníků formou kurzů, seminářů nebo odborných konferencí a také inovaci předmětů spočívající v tvorbě sylabů, přednášek a podkladů k praktické výuce v anglickém jazyce.
Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracovisko:Zahradnická fakulta
Identifikácia projektu:CZ.1.07/2.2.00/28.0220
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:02. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8
Počet výsledkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Eva Spěvákováfinanční manažér
Ing. Zuzana Trojákovámanažér projektu
doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.garant aktivity
Ing. Jana Čechová, Ph.D.garant aktivity
doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.garant aktivity
Ing. Jindřiška Sorádovágarant aktivity
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.odpovědný řešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.garant aktivity