Projekty


Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů

Garant: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.


Základní informace   
   
Výsledky
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je zkvalitnění výuky u žadatele s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky prostřednictvím inovací studijních programů - Zahradnictví, Zahradnické technologie, Zahradnické inženýrství a Zahradní a krajinářská architektura. Inovace spočívají v zavedení nových poznatků z výzkumu a vývoje do výuky, pořízením moderní literatury a přístroje na analýzu šťáv a dalších produktů ze zahradnické výroby. Inovace dále spočívají v zavedení zcela nového systému e-opor do výuky, zavedení zcela nových předmětů v synergii s dalšími fakultami MENDELU, zapojení externích odborníků do výuky, vlastním vzdělávání pedag. pracovníků formou kurzů, seminářů nebo odborných konferencí a také inovaci předmětů spočívající v tvorbě sylabů, přednášek a podkladů k praktické výuce v anglickém jazyce.
Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracoviště:
Zahradnická fakulta
Identifikace projektu:
CZ.1.07/2.2.00/28.0220
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
02. 01. 2012
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
8
Počet výsledků na projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
finanční manažér
Ing. Zuzana Trojákovámanažér projektu
garant aktivity
Ing. Jana Čechová, Ph.D.garant aktivity
garant aktivity
garant aktivity
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
odpovědný řešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
garant aktivity