ProjektyHelp


Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu

Garant: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2012
Datum ukončení projektu:
30. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.Člen řešitelského týmu
Garant
Ing. et Ing. Ladislav Čepelka, Ph.D.Člen řešitelského týmu