Projekty


Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu

Garant: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.


   Pracovníci
   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významu".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
Telefon
Kancelář
ÚEL LDF, ext AF+420 545 134 012BA06N3005 (T3.05)
ÚZRHV AF, ext LDF+420 545 133 273
BA01N2077 (A2.77)
ÚEL LDF
+420 545 134 501
BA06N3017 (T3.17)

Legenda
Role:
administrativa
metodický řešitel
řešitel
pomocník
pozorovatel