ProjektyHelp


Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.

Garant: doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Stav projektu:Podaný
Datum zahájení projektu:01. 04. 2012
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.Člen řešitelského týmu
Řešitel
Člen řešitelského týmu