Projects


Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa

Supervisor: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.


Basic information   Workers   Results      


The following summary includes all information recorded about the result.

VYSKOT, I. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. -- SMÍTKA, D. -- FIALOVÁ, J. Hodnocení vlivu spárkaté zvěře na funkce lesních ekosystémů. , version 1. MZLU Brno. 2004.

Original name: Hodnocení vlivu spárkaté zvěře na funkce lesních ekosystémů
English name: Evaluation of influence of hoofed game on forest ecosystems functions
Written by (author): prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ing. Filip Špaček, Ph.D.
Ing. David Smítka
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Department: Department of Landscape Management
Kind of publication: research report containing confidential information
ISBN:
Version: 1
Place of publishing: MZLU Brno
Year of release: 2004
Order party name: MŽP ČR
Number of pages: 44
Original language: Czech
Description in original language: Projekt je zaměřen na formulaci způsobů omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa, jeho nositelem je Ústav pro výzkum lesních ekosystémů (IFER). Část zpracovávaná autory je formulována jako hodnocení vlivu spárkaté zvěře na funkce lesních ekosystémů. Řešení úkolu spočívá ve vyjádření ekologické újmy vznikající v důsledku škod zvěří Podle metody Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesa (Vyskot a kol. 1996 -- 2004). Ekologická újma v důsledku škod zvěří je vyjádřena jako rozdíl hodnoty celospolečenských funkcí lesa v porostech chráněných (oplocení) a nechráněných před zvěří. V prvním roce řešení byla provedena analýza vstupních dat a formulována metodika výpočtu ekologické újmy s využitím dat statistické inventarizace lesů.
Description in English: Report deals with evaluation of influence of hoofed game on forest ecosystems functions. Evaluation of influence of hoofed game on forest ecosystems functions is expressed as a difference between value of social forest functions of ecosystems protected by fencing and ecosystems without fencing. Value of social forets function is assigned by method Quantification and Evaluation of forest functions (vyskot a kol. 1996 - 2004).
Description in Czech:
Key words: czech: funkce lesa, spárkatá zvěř, škody zvěří
english: forest functions, hoofed game, hoofed game damage
Field of result: GK
Year of submission: 2004
Year of transmission: 2005
RIV identification number: RIV/62156489:43410/04:00002206
Used in projects: Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa (use: RIV)
 
Entry made by: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Last change: 05/19/2005 15:19 (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -