Zadanie záverečnej práce – Bc. Kateřina Muselíková – AF B-AGB-BR prez [sem 8, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Mendelova univerzita v Brně
Ústav biologie rostlin
 Agronomická fakulta
2009/2010
 
 

 
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

 

Autorka práce:                    Kateřina Muselíková
Studijní program:                    Agrobiologie
Obor:                    Biotechnologie rostlin
  
Vedoucí práce:                    Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D.
  
Název práce:                    Interakce 2,4-D a etylénu v růstu tabákové BY-2 suspenze

Jazyková varianta:                    Čeština

Zásady pro vypracování:
                    
  1. BY-2 tabáková buněčná suspenze byla odvozena z mezofylu listů tabáku odrůdy „Bright Yellow“ japonskou skupinou vědců vedenou Toshiyuki Nagatou. Tvoří ji řetízky buněk s generační dobou 7 až 9 dnů dle kultivačních podmínek. Nezbytnou podmínkou existence BY-2 suspenze je přítomnost 2,4-dichlorfenoxyoctové kyseliny (2,4-D, syntetický auxin) v médiu, bez níž není schopna „růstu“. Závislost BY-2 suspenze na 2,4-D v kultivačním médiu doposud nebyla vysvětlena.
  2. Studujte hormonální a trofickou regulaci růstu buněčné suspenze – popis a experimentální zásahy vedoucí k určení významu jednotlivých skupin růstových regulátorů a fytohormonů (auxiny a 2,4-D, cytokininy, kyselina abscisová a etylén). Připravte z nalezených údajů literární rešerši.
  3. Založte kultivaci BY-2 suspenze na čtyřech koncentracích 2,4-D v kultivačním médiu. Pravidelně provádějte subkultivaci suspenze, včetně morfologického hodnocení, hodnocení viability a růstu suspenze.
  4. Při kultivaci BY-2 suspenze proveďte stanovení obsahu 2,4-D v buněčné mase a produkci etylénu buněčnou suspenzí. Stanovte obsah kyseliny1-aminocyklopropan-1-karboxylové (prekurzor etylénu) pro posouzení vzájemných interakcí růstových regulátorů.

Rozsah práce:                    30 textových stran, 10 grafických stran

Literatura:
                    
  1. ALTMAN, A. Plant Biotechnology and In Vitro Biology in the 21st Century. Dordrecht Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1999.
  2. CAMPBELL, N A. -- REECE, J B. Biologie. Praha (překlad): Computer press, 2007. 1338 s. ISBN 80-251-1178-4.
  3. JONES, R L. -- BUCHANAN, B B. -- GRUISSEM, W. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. USA: American Society of Plant Biologists , 2000.

Datum zadání:                    listopad 2008

Datum odevzdání:                    květen 2010Kateřina Muselíková
Autorka práce
 Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D.
Vedoucí práce
 
 
 
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Vedoucí ústavu
 prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
Děkan AF MENDELU