Final thesis assignment form – Ing. Jana Růžková – FRDIS C-ITS-IDS pres [term 5, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Mendelova univerzita v Brně
Ústav demografie a aplikované statistiky
 Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
2013/2014
 
 

 
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Jana Růžková
Studijní program:Mezinárodní teritoriální studia
Obor:Mezinárodní rozvojová studia
Vedoucí práce:Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.
  
Název práce:Imigrace rusky mluvících do ČR a jejich integrace
  
Jazyková varianta:Čeština
  
Zásady pro vypracování:
 1. V úvodu práce budou definovány cíle práce a pracovní hypotézy.
 2. Literární rešerše práce se bude opírat o významné myšlenky z oblastí migrací, migrace rusky mluvících do České republiky, imigrační politiky České republiky a dalších relevantních politik a multikulturalizmu.
 3. Kvantitativní výzkum práce se bude opírat o statistická data k imigraci rusky mluvících lidí do České republiky.
 4. Praktickou část bude tvořit vlastní výzkum. Výzkum bude srovnávat vnímání imigrační politiky mezi lidmi (imigranty i obyvatelstvem ČR) v České republice. Studentka výsledky vzájemně srovná.
 5. V závěru budou potvrzeny či vyvráceny pracovní hypotézy.
  
Rozsah práce:75 stran
  
Literatura:
 1. HOFÍREK, O. -- KLVAŇOVÁ, R. -- NEKORJAK, M. Boundaries in motion: rethinking contemporary migration events. 1st vyd. Brno: Centre for the Study of Democracy and Culture (CDK), 2009. 223 s. Sociology series ;. ISBN 978-80-7325-191-8.
 2. STOJANOV, R. -- NOVOSÁK, J. -- OPINIANO , J. -- GEMENNE, F. -- SIWEK, T. Development, Environment and Migration. Analysis of Linkages and Consequences. 1st vyd. Olomouc: Palacký University, 2008. 222 s. ISBN 978-80-244-1966-4.
 3. RUBENSTEIN, J M. The cultural landscape: an introduction to human geography. 10th vyd. Boston: Prentice Hall, 510 s. ISBN 978-0-321-67735-8.
 4. MASSEY, D S. et al. Worlds in motion : understanding international migration at the end of the millennium. Oxford: Clarendon Press, 2005. 362 s. International studies in demography. ISBN 978-0-19-928276-0.
 5. PALÁT, M. Economic causes and consequences of international migration of labour. Institutions & Transition Economics: Microeconomic Issues eJournal. [online]. In Institutions & Transition Economics: Microeconomic Issues eJournal. 2012. sv. 4, č. 13, s. 1--17. URL: http://www.ssrn.com/link/Inst-Trans-Econ-Micro-Issues.html.
 6. PALÁT, M. Effects of labour migration on economic development during economic downturn and recovery. Macroeconomics: Prices, Business Fluctuations, & Cycles eJournal. [online]. In Macroeconomics: Prices, Business Fluctuations, & Cycles eJournal. 2013. sv. 6, č. 5, s. 1--18. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/Jeljour_results.cfm?form_name=journalbrowse&journal_id=1154364&Network=no&lim=false.
 7. Global economic prospects: economic implications of remittances and migration. Washington, DC: World Bank, 2006. 157 s. ISBN 0-8213-6344-1.
 8. BACON, D. Illegal People: How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants. Boston: Beacon Press, 2008. 272 s. ISBN 978-0-8070-4226-7.
 9. BAUDER, H. Labor Movement: How Migration Regulates Labor Markets. England: Oxford University Press, 2006. 288 s. ISBN 978-0-1951-8088-6.
  
Datum zadání:duben 2013
  
Datum odevzdání:duben 2014Bc. Jana Růžková
Autorka práce
 Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.
Vedoucí práce
 
 
 
prof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.
Vedoucí ústavu
 prof. Dr. Ing. Libor Grega
Děkan FRRMS MENDELU