Prílohy záverečnej práce - Jan Brázda - FRRMS N-RR-SERR-VSP prez [sem 4, roč 2]


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Zadanie:Nakládání s odpady ve městě Tišnově
Názov práce:Nakládání s odpady ve městě Tišnově
Autor:
Vedúci práce:
Rozhodnutie o podobnosti:
originálny
Stav:
historická práca


Prílohy záverečnej práce

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prílohy vedené k danej záverečnej práci. Pokiaľ chcete prílohu stiahnuť, kliknite na ikonu v stĺpci Príloha.

Názov
PrílohaVeľkosť
Dátum vloženia
Mapa_sbernych_mist_Tisnov.jpg
571 KiB
26.05.2014
Vzor_dotaznikoveho_setreni.docx
30 KiB
27.05.2014