Prílohy záverečnej práce - Natalie Mašková - ICV C-RL komb [roč 2]


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Záverečná práca
Zadanie:Plevele ve vybraném travním porostu
Autor:
Vedúci práce:
Rozhodnutie o podobnosti:
originálny
Stav:
historická práca


Prílohy záverečnej práce

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prílohy vedené k danej záverečnej práci. Pokiaľ chcete prílohu stiahnuť, kliknite na ikonu v stĺpci Príloha.

Názov
Príloha
Veľkosť
Dátum vloženia
MASKOVAprilohy.pdf7 MiB
31.05.2013