Prílohy záverečnej práce - Agáta Spáčilíková - AF N-FYTO-F prez [sem 4, roč 2]


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Zadanie:
Vliv jetelovin na zaplevelení následně pěstovaných obilnin
Autor:
Ing. Agáta Spáčilíková
Vedúci práce:
Rozhodnutie o podobnosti: originálny
Stav:historická práca


Prílohy záverečnej práce

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prílohy vedené k danej záverečnej práci. Pokiaľ chcete prílohu stiahnuť, kliknite na ikonu v stĺpci Príloha.

Názov
Príloha
VeľkosťDátum vloženia
9_SEZNAM_PRILOH.docx
4 MiB
30.04.2013