Prílohy záverečnej práce - Martin Pišťák - AF B-FYTO-F prez [sem 6, roč 3]


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Zadanie:
Reakce plevelů na rozdílné dávky dusíkatých hnojiv
Autor:
Vedúci práce:
Rozhodnutie o podobnosti: bez rozhodnutia
Stav:
historická práca


Prílohy záverečnej práce

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prílohy vedené k danej záverečnej práci. Pokiaľ chcete prílohu stiahnuť, kliknite na ikonu v stĺpci Príloha.

Názov
Príloha
Veľkosť
Dátum vloženia
Prilohy_prace.doc
3 MiB
29.05.2009