Zadanie záverečnej práce nepatrí pod Vašu fakultu, preto si najskôr, prosím, prečítajte vyhlášku o záverečných prácach fakulty študenta, ktorú nájdete tu.

Prílohy záverečnej práce - Tomáš Koutecký - LDF D-KRAJ-EKOLL komb [roč 3]


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Zadanie:Hodnocení lesnických rekultivací a spontánní sukcese na antropogenním reliéfu v okolí Ostravy
Názov práce:
Hodnocení lesnických rekultivací a spontánní sukcese na antropogenním reliéfu v okolí Ostravy
Autor:
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Vedúci práce:
doc. Ing. Jan Lacina, CSc.
Rozhodnutie o podobnosti:
originálny
Stav:
historická práca

Zadanie záverečnej práce nepatrí pod Vašu fakultu, preto si najskôr, prosím, prečítajte vyhlášku o záverečných prácach fakulty študenta, ktorú nájdete tu.

Prílohy záverečnej práce

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prílohy vedené k danej záverečnej práci. Pokiaľ chcete prílohu stiahnuť, kliknite na ikonu v stĺpci Príloha.

Názov
Príloha
Veľkosť
Dátum vloženia
Mapa_1.pdf
276 KiB
01.11.2011
seznamy_tisk.xls
140 KiB
14.10.2011
syn_tab_tisk.pdf
108 KiB01.11.2011