Prílohy záverečnej práce - Miroslava Dohnalová - PEF B-HPS-F prez [sem 8, roč 3]


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Zadanie:
Analýza hmotného dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce
Autor:
Vedúci práce:
Rozhodnutie o podobnosti:
bez rozhodnutia
Stav:
historická práca


Prílohy záverečnej práce

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prílohy vedené k danej záverečnej práci. Pokiaľ chcete prílohu stiahnuť, kliknite na ikonu v stĺpci Príloha.

Názov
PrílohaVeľkosť
Dátum vloženia
Prilohy.zip
1 MiB17.02.2009