Academic year schedule


Faculty selected: Faculty of Forestry and Wood Technology

Study period WS 2019/2020 - FFWT

Use this application to display the time schedule for a particular period. The beginning and the end of the period is displayed on the right from the time line. To the left from the time line you can see today's date. The events written in italics and separated by a black line fit in this period logically, but take place in a different one. The events displayed in grey take place in the period, but logically fall within a different period.

Show time schedule for the current period (SS 2019/2020 - FFWT).
 
 
  12/01/2018 00:00 - 03/31/2019 23:59  
E-application (akademický rok 2019/2020)
 
  12/01/2018 00:00 - 08/30/2019 23:59  
View e-applications (akademický rok 2019/2020)
   05/02/2019 00:00 - 08/31/2019 23:59  Admission procedure results
 
  05/24/2019 00:00 - 06/30/2019 23:59  Course registrations (předmětů na ZS 2019/2020 - upřesněno v rozpisech registrací v Portálu studenta)
 
  05/27/2019 00:00 - 06/23/2019 23:59  Teachers' requests collection (pro ZS 2019/20)
 
  07/10/2019 - 07/11/2019   
Zápis do 1. semestru bc. studia (prezenční studium)
 
  07/12/2019 00:00 
Zápis do 1. semestru NM. studia (prezenční studium)
09/01/2019  
 
  09/06/2019 00:00 - 09/15/2019 23:25  Enrollment - E-zápisy v UIS pro Bc. a NMgr. studenty LDF_ZS 2019/2020
   09/06/2019 00:00 - 09/29/2019 23:25  
Changes in enrollment - ZS 2019/2020
 
 
 
  09/11/2019 - 09/12/2019  
Náhradní zápis do 1. semestru bc. studia - prezenční studium
 
 
 
  09/16/2019 - 09/20/2019  
Bloková výuka - týdenní rozvrhovaná výuka pouze pro kombi studium
 
  09/16/2019 
Zápis do 1. semestru NM. studia - kombinované studium
 
  09/16/2019 09:00 - 09/16/2019 12:00  
Zápis do 1. semestru bc. studia - kombinované studium
 
 
  09/19/2019 
Úvodní den do studia - 1. ročník Bc. prezenční studium
 
 
  09/23/2019 - 12/20/2019  
Teaching part - 13 týdnů (prezenční studium)
 
  09/23/2019 
Imatrikulace - 1. ročník Bc. prezenční studium
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  11/30/2019 23:59 Zadání závěrečných prací - vloženo v UIS pro všechny Bc. + NM. SP
 
  12/01/2019 00:00 - 04/30/2020 23:59  
E-application (WS 2020/2021) - akademický rok 2020/2021
 
  12/01/2019 00:00 - 08/31/2020 23:59  View e-applications (WS 2020/2021) - akademický rok 2020/2021
 
 
 
  12/06/2019 00:00 - 12/31/2019 23:59  Course registrations (SS 2019/2020) - předmětů na LS 2019/2020 - upřesněno v rozpisech registrací v Portálu studenta
   12/06/2019 Den otevřených dveří
 
 
 
  12/13/2019 00:00 - 12/31/2019 23:59  
Teachers' requests collection (SS 2019/2020) - požadavkové listy pro rozvrhy hodin v LS 2019/2020
 
 
 
  12/20/2019 - 02/09/2020  
Evaluace předmětů studenty v UIS
 
 
  12/23/2019 00:00 - 02/07/2020 23:59  
exam period - 7 týdnů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  01/31/2020 
Den otevřených dveří
 
 
02/08/2020     02/07/2020 00:00 - 02/16/2020 23:59  Enrollment (SS 2019/2020) - E-zápisy v UIS pro Bc. a NMgr. studenty LDF_LS 2019/2020
 
  02/07/2020 00:00 - 03/02/2020 23:59  
Changes in enrollment (SS 2019/2020)
 
  02/07/2020 23:59 
Deadline for evaluation reports
Deadline for examination reports