Academic year schedule


Faculty selected: Faculty of Business and Economics

Study period WS 2019/2020 - FBE

Use this application to display the time schedule for a particular period. The beginning and the end of the period is displayed on the right from the time line. To the left from the time line you can see today's date. The events written in italics and separated by a black line fit in this period logically, but take place in a different one. The events displayed in grey take place in the period, but logically fall within a different period.

Show time schedule for the current period (SS 2019/2020 - FBE).
 
   11/20/2018 - 09/30/2019   View e-applications
   11/21/2018 00:00 - 03/20/2019 23:59  E-application
   11/25/2018 - 09/30/2019   Collection of pre-enrollment confirmations
   05/24/2019 00:00 - 06/30/2019 23:59  Course registrations
   05/27/2019 00:00 - 06/23/2019 23:59  Teachers' requests collection (pro ZS 2019/20)
   06/12/2019 - 09/30/2019   Admission procedure results
   08/30/2019 14:00 - 02/08/2020 23:59  Zveřejnění rozvrhů
09/01/2019     09/01/2019 00:00 - 10/13/2019 23:59  Vypisování témat závěrečných prací v UIS
   09/02/2019 - 09/27/2019  Přihlašování na studijní pobyty Erasmus+ - LS 2019/2020
   09/02/2019 - 09/27/2019  Přihlašování na zahraniční pobyty v rámci bilaterálních dohod - LS 2019/2020
   09/02/2019 - 09/27/2019  Přihlašování na zahraniční stáže Erasmus+ - 2019/2020
 
    09/06/2019 00:00 - 09/12/2019 23:59  Submit state exam application - dílčí SZZ
   09/06/2019 00:00 - 09/15/2019 23:59  Enrollment
   09/06/2019 00:00 - 10/04/2019 23:59  Changes in enrollment
 
 
 
 
    09/16/2019 00:00 - 09/20/2019 23:59  State final examinations - dílčí SZZ probíhající v ZS
 
 
    09/23/2019 00:00 - 12/20/2019 23:59  Teaching part
 
 
 
    10/01/2019 00:00 - 03/30/2020 23:59  View e-applications (SS 2019/2020)
   10/03/2019 14:00 - 10/03/2019 23:59  Day off granted by the Dean - Dean’s Day from 14:00
 
 
    10/07/2019 - 10/11/2019  Testy na zahranniční mobility - písemné a jazykové testy na zahraniční mobility
   10/09/2019 16:30 - 10/09/2019 23:59  Day off granted by the Dean - Dean’s Day from 16:30
 
 
    10/13/2019 23:59 Vypsání témat závěrečných prací na ústavech - Vypisování témat závěrečných prací v UIS
    10/14/2019 - 10/18/2019  International Week
 
 
    10/21/2019 00:00 - 10/21/2019 23:59  Zveřejnění výsledků na zahraniční mobility
   10/21/2019 13:00 - 11/01/2019 23:59  Průzkum zájmu o specializace
   10/21/2019 20:00 - 11/15/2019 20:00  Registration for final theses topics
 
 
 
 
 
 
 
    11/11/2019 13:00 - 11/29/2019 23:59  Závazná volba specializace
 
 
 
    11/18/2019 00:00 - 11/29/2019 23:59  Submit state exam application
   11/18/2019 00:00 - 11/29/2019 23:59  Express students' interest in graduation ceremony
   11/20/2019 00:00 - 03/31/2020 23:59  E-application (WS 2020/2021)
   11/20/2019 - 09/30/2020  View e-applications (WS 2020/2021)
   11/20/2019 09:00 - 11/20/2019 10:00  E-application (SS 2019/2020)
 
 
 
    11/28/2019 00:00 - 11/28/2019 23:59  Day off granted by the Dean - Dean’s Day - Whole Day
 
    12/01/2019 - 01/31/2020  Admission procedure results (SS 2019/2020)
   12/01/2019 - 02/28/2020  Collection of pre-enrollment confirmations (SS 2019/2020)
 
 
    12/06/2019 00:00 - 12/31/2019 23:59  Registrace předmětů na následující semestr
   12/06/2019 00:00 - 12/31/2019 23:59  Course registrations (SS 2019/2020) - do letního semestru 2019/2020
 
 
    12/13/2019 00:00 - 12/31/2019 23:59  Teachers' requests collection (SS 2019/2020)
 
 
    12/20/2019 Vyhotovená a podepsaná zadání závěrečných prací
 
    12/23/2019 00:00 - 02/07/2020 23:59  exam period
 
 
 
    01/01/2020 - 02/10/2020  Přihlašování na studijní pobyty Erasmus+ (SS 2019/2020) - ZS 2019/2020 a LS 2020/2021
 
    01/03/2020 23:59 Deadline for final theses - Závěr odevzdání závěrečných prací v UIS
 
    01/06/2020 Odevzdání diplomových prací s příslušnou dokumentací na studijní oddělení
    01/06/2020 23:59 Odevzdání bakalářských prací s příslušnou dokumentací na studijní oddělení
 
 
 
 
 
 
    01/24/2020 23:59 Ukončení zkouškového období - pro studenty skládající SZZ v únoru
 
 
    01/31/2020 00:00 - 01/31/2020 23:59  State final examinations - dílčí SZZ probíhající v únoru
 
    02/03/2020 - 02/07/2020  Státní bakalářské a závěrečné zkoušky
 
02/08/2020     02/07/2020 00:00 - 02/16/2020 23:59  Enrollment (SS 2019/2020) - do letního semestru 2019/2020
   02/07/2020 00:00 - 02/17/2020 23:59  Submit state exam application (SS 2019/2020) - přihlašování k dílčím SZZ probíhajícím v letním semestru 2019/2020
   02/07/2020 00:00 - 02/28/2020 23:59  Changes in enrollment (SS 2019/2020) - do letního semestru 2019/2020
   02/07/2020 23:59 Ukončení zkouškového období
Deadline for examination reports
Deadline for evaluation reports
Deadline for announcing final theses topics
 
   02/20/2020 - 02/21/2020  Graduation ceremony (ZS 2019/2020)