Harmonogram akademického roku


Právě pracujete s fakultou: Provozně ekonomická fakulta

Období ZS 2018/2019 - PEF

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

Zobrazit harmonogram aktuálního období (ZS 2019/2020 - PEF).
 
   9. 10. 2017 00:00 - 21. 3. 2018 23:59  E-přihlášky
   9. 10. 2017 - 30. 9. 2018   Prohlížení e-přihlášek
   3. 5. 2018 - 30. 9. 2018   Výsledky přijímacích zkoušek
   25. 5. 2018 00:00 - 8. 7. 2018 23:59  Registrace
   28. 5. 2018 00:00 - 26. 6. 2018 23:59  Sběr požadavků učitelů
1. 9. 2018     1. 9. 2018 00:00 - 5. 11. 2018 23:59  E-přihlášky (LS 2018/2019)
   1. 9. 2018 00:00 - 28. 2. 2019 23:59  Prohlížení e-přihlášek (LS 2018/2019)
 
 
    7. 9. 2018 00:00 - 16. 9. 2018 23:59  Zápis - E-zápis v UIS Bc. a N-Mgr. na PEF
   7. 9. 2018 00:00 - 30. 9. 2018 23:59  Změny v zápisech - E-zápis v UIS Bc. a N-Mgr. na PEF
 
 
 
 
    19. 9. 2018 - 20. 9. 2018  Imatrikulace
 
    24. 9. 2018 00:00 - 21. 12. 2018 23:59  Výuková část - výuka prezenční formy studia začíná 24.09.2018
 
 
 
    1. 10. 2018 00:00 - 5. 11. 2018 23:59  Podání přihlášky ke studiu - pro studia začínající v únoru 2019, přijímací zkoušky v prosinci 2018
 
 
 
 
    15. 10. 2018 20:00 - 22. 10. 2018 20:00  Přihlašování k tématům závěrečných prací
 
 
    19. 10. 2018 Den otevřených dveří
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    19. 11. 2018 - 28. 2. 2019  Sběr návratek (LS 2018/2019)
   20. 11. 2018 00:00 - 30. 11. 2018 23:59  Podávání přihlášek ke státní zkoušce
   20. 11. 2018 00:00 - 8. 2. 2019 23:59  Vyjádření zájmu studentů o promoce
   20. 11. 2018 - 30. 9. 2019  Prohlížení e-přihlášek (ZS 2019/2020)
 
    21. 11. 2018 00:00 - 20. 3. 2019 23:59  E-přihlášky (ZS 2019/2020)
 
    25. 11. 2018 - 30. 9. 2019  Sběr návratek (ZS 2019/2020)
 
 
 
    3. 12. 2018 00:00 - 7. 12. 2018 23:59  Přijímací zkoušky - pro studia začínající v únoru 2019, přijímací zkoušky v prosinci 2018
 
    7. 12. 2018 00:00 - 31. 12. 2018 23:59  Registrace (LS 2018/2019) - registrace předmětů na LS 2018/2019
 
    10. 12. 2018 - 28. 2. 2019  Výsledky přijímacích zkoušek (LS 2018/2019)
 
    13. 12. 2018 00:00 - 31. 12. 2018 23:59  Sběr požadavků učitelů (LS 2018/2019)
 
 
 
 
 
    27. 12. 2018 00:00 - 8. 2. 2019 23:59  zkouškové období
 
 
    4. 1. 2019 Odevzdání bakalářských prací s příslušnou dokumentací na studijní oddělení
Odevzdání diplomových prací s příslušnou dokumentací na studijní oddělení
 
 
 
 
    14. 1. 2019 - 25. 1. 2019  Zápis do 1. semestru bc. studia (LS 2018/2019) - bakalářské a navazující magisterské - studia začínající v únoru 2019
 
 
 
    25. 1. 2019 Den otevřených dveří
 
 
 
 
    4. 2. 2019 00:00 - 8. 2. 2019 23:59  Státní bakalářské a závěrečné zkoušky
 
9. 2. 2019     8. 2. 2019 00:00 - 17. 2. 2019 23:59  Zápis (LS 2018/2019) - E-zápis v UIS Bc. a N-Mgr. na PEF
   8. 2. 2019 00:00 - 3. 3. 2019 23:59  Změny v zápisech (LS 2018/2019) - Změny v zápise v UIS Bc. a N-Mgr. na PEF
   8. 2. 2019 23:59 Uzávěrka závěrečných prací
Uzávěrka zkušebních zpráv
Uzávěrka zadávání hodnocení
 
   20. 2. 2019 - 22. 2. 2019  Promoce (bakalářské)
   21. 2. 2019 - 22. 2. 2019  Promoce (navazující magisterské)