Harmonogram akademického roku


Právě pracujete s fakultou: Provozně ekonomická fakulta

Období LS 2017/2018 - PEF

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

Zobrazit harmonogram aktuálního období (LS 2019/2020 - PEF).
 
   29. 8. 2017 00:00 - 6. 11. 2017 23:59  E-přihlášky
   29. 8. 2017 - 28. 2. 2018   Prohlížení e-přihlášek
   7. 12. 2017 00:00 - 22. 12. 2017 23:59  Sběr požadavků učitelů
   8. 12. 2017 00:00 - 31. 12. 2017 23:59  Registrace
   11. 12. 2017 - 31. 1. 2018   Výsledky přijímacích zkoušek
   1. 1. 2018 00:00 - 21. 3. 2018 23:59  Podání přihlášky ke studiu (bakalářské studium)
   1. 1. 2018 00:00 - 11. 4. 2018 23:59  Podání přihlášky ke studiu (navazující magistři)
   9. 2. 2018 22:00 - 18. 2. 2018 23:59  Zápis
   9. 2. 2018 22:00 - 4. 3. 2018 23:59  Změny v zápisech
10. 2. 2018  
 
 
    19. 2. 2018 00:00 - 18. 5. 2018 23:59  Výuková část
   21. 2. 2018 00:00 - 23. 2. 2018 23:59  Promoce
 
 
 
    2. 3. 2018 Den otevřených dveří
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    19. 4. 2018 00:00 - 30. 6. 2018 23:59  Vyjádření zájmu studentů o promoce
   20. 4. 2018 00:00 - 30. 4. 2018 23:59  Podávání přihlášek ke státní zkoušce
 
    23. 4. 2018 00:00 - 27. 4. 2018 23:59  Přijímací zkoušky - bakalářské studium
 
 
 
 
    3. 5. 2018 - 30. 9. 2018  Výsledky přijímacích zkoušek (ZS 2018/2019)
 
 
 
 
 
 
    21. 5. 2018 00:00 - 8. 6. 2018 23:59  zkouškové období - pro studenty, kteří v tomto období skládájí státní zkoušku
   21. 5. 2018 00:00 - 30. 6. 2018 23:59  zkouškové období - pro studenty, kteří v tomto období neskládájí státní zkoušku
   21. 5. 2018 23:59 Odevzdání bakalářských prací s příslušnou dokumentací na studijní oddělení
Odevzdání diplomových prací s příslušnou dokumentací na studijní oddělení
 
    25. 5. 2018 00:00 - 8. 7. 2018 23:59  Registrace předmětů na následující semestr - ZS 2019/2020
   25. 5. 2018 00:00 - 8. 7. 2018 23:59  Registrace (ZS 2018/2019)
 
    28. 5. 2018 00:00 - 26. 6. 2018 23:59  Sběr požadavků učitelů (ZS 2018/2019)
 
 
    4. 6. 2018 00:00 - 10. 6. 2018 23:59  Přijímací zkoušky - navazující magisterská studia
 
 
 
 
 
    18. 6. 2018 00:00 - 29. 6. 2018 23:59  Státní bakalářské a závěrečné zkoušky
 
 
 
 
    30. 6. 2018 23:59 Uzávěrka závěrečných prací
Uzávěrka zkušebních zpráv - pro studenty, kteří v tomto období neskládájí státní zkoušku
Uzávěrka zadávání hodnocení - pro studenty, kteří v tomto období neskládájí státní zkoušku
 
 
 
    9. 7. 2018 00:00 - 13. 7. 2018 23:59  Promoce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 9. 2018