Harmonogram akademického roku


Právě pracujete s fakultou: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Období ZS 2019/2020 - FRRMS

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

 
   13. 12. 2018 00:00 - 15. 9. 2019 23:59  Prohlížení e-přihlášek
   14. 12. 2018 00:00 - 23. 8. 2019 23:59  E-přihlášky
   20. 5. 2019 08:00 - 21. 5. 2019 16:00  Přijímací zkoušky (Pro B-MTSA, B-RRA, N-MTS, N-MTSA, N-RR, N-RRA)
   23. 5. 2019 00:00 - 30. 9. 2019 23:59  Výsledky přijímacích zkoušek
   24. 5. 2019 00:00 - 30. 6. 2019 23:59  Registrace
   27. 5. 2019 00:00 - 23. 6. 2019 23:59  Sběr požadavků učitelů (pro ZS 2019/20)
   5. 6. 2019 00:00 - 15. 9. 2019 23:59  Sběr návratek
1. 9. 2019  
    6. 9. 2019 00:00 - 15. 9. 2019 23:59  Zápis
   6. 9. 2019 00:00 - 29. 9. 2019 23:59  Změny v zápisech
 
 
 
    13. 9. 2019 09:00 Imatrikulace
    13. 9. 2019 13:00 Úvodní den do studia
 
 
 
    23. 9. 2019 00:00 - 20. 12. 2019 23:59  Výuková část
 
 
 
    1. 10. 2019 00:00 - 31. 10. 2019 23:59  Podávání přihlášek ke státní zkoušce
 
 
 
 
 
19. 10. 2019  
 
    24. 10. 2019 - 8. 12. 2019  E-přihlášky (LS 2019/2020)
   24. 10. 2019 - 7. 2. 2020  Prohlížení e-přihlášek (LS 2019/2020)
 
 
 
 
 
    7. 11. 2019 Den otevřených dveří
 
 
 
 
 
 
 
    28. 11. 2019 Den otevřených dveří
 
 
 
    6. 12. 2019 00:00 - 31. 12. 2019 23:59  Registrace (LS 2019/2020) - do letního semestru 2019/2020
   6. 12. 2019 23:59 Uzávěrka závěrečných prací - Uzávěrka odevzdání bakalářských i diplomových prací do UIS a vedoucímu práce.
 
 
 
 
 
    23. 12. 2019 00:00 - 7. 2. 2020 23:59  zkouškové období - Pro studenty přihlášené k SBZ/SZZ je konec již 17. 1. 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    17. 1. 2020 15:00 Odevzdání bakalářských prací s příslušnou dokumentací na studijní oddělení - Zajišťuje vedoucí bakalářské práce.
Odevzdání diplomových prací s příslušnou dokumentací na studijní oddělení - Zajišťuje vedoucí diplomové práce.
 
    20. 1. 2020 Poslední termín pro odhlášení ze státních zkoušek - Poslední termín pro zrušení Přihlášky k SZ (e-žádost).
 
 
 
    29. 1. 2020 Den otevřených dveří
 
    3. 2. 2020 - 7. 2. 2020  Státní bakalářské a závěrečné zkoušky
 
8. 2. 2020     6. 2. 2020 Den otevřených dveří
    7. 2. 2020 00:00 - 16. 2. 2020 23:59  Zápis (LS 2019/2020) - do letního semestru 2019/2020
   7. 2. 2020 00:00 - 28. 2. 2020 23:59  Změny v zápisech (LS 2019/2020) - do letního semestru 2019/2020
   7. 2. 2020 23:59 Uzávěrka zkušebních zpráv - Pro studenty přihlášené k SBZ/SZZ je konec již 17. 1. 2020.
 
   18. 2. 2020 08:00 - 18. 2. 2020 17:00  Promoce