Academic year schedule


Faculty selected: Faculty of AgriSciences

Study period SS 2019/2020 - FA

Use this application to display the time schedule for a particular period. The beginning and the end of the period is displayed on the right from the time line. To the left from the time line you can see today's date. The events written in italics and separated by a black line fit in this period logically, but take place in a different one. The events displayed in grey take place in the period, but logically fall within a different period.

 
 
  12/06/2019 00:00 - 01/01/2020 23:59  
Courses' Registration for Following Semester (výběr vol. předmětů pro LS - studenti AF)
 
  12/06/2019 00:00 - 01/01/2020 23:59  
Course registrations (výběr vol. předmětů pro LS - studenti AF)
 
  12/12/2019 08:00 - 12/31/2019 23:59  
Teachers' requests collection (Nastavení požadavků pro rozvrhy LS - vyplnit přímo v UIS)
 
  12/27/2019 00:00 - 02/06/2020 16:00  
Studijní volno (Žádosti o výjimky ze SZŘ, ev. další zápis předmětu studenti podávají do začátku LS.)
   01/03/2020 08:00 - 01/12/2020 23:59  Příjem požadavků na rozvrhy dalšího semestru (podklady pro rozvrháře AF dle oborů)
 
  01/10/2020 08:00 
Den otevřených dveří (Návštěva univerzity s prohlídkou pracovišť AF)
   01/16/2020 14:00 - 01/21/2020 18:00  Vložení rozvrhů do UIS (zadávání rozvrhových akcí na LS)
 
  01/22/2020 08:00 - 01/26/2020 23:59  
Připomínky k rozvrhu na příští semestr (Pro učitele předmětů LS na AF k podání připomínek k rozvrhové komisi)
 
  01/22/2020 08:00 - 01/27/2020 23:59  Zveřejnění rozvrhů (Pro učitele předmětů LS na AF k podání připomínek k rozvrhové komisi)
 
  01/24/2020 08:00 
Den otevřených dveří (Návštěva univerzity s prohlídkou pracovišť AF)
 
  02/01/2020 - 03/31/2020   Express students' interest in graduation ceremony (Na AF nevyžadováno)
 
  02/07/2020 00:00 - 02/16/2020 23:59  
Enrollment (na AF do LS. Žádosti o výjimky ze SZŘ, ev. další zápis předmětu studenti podávají do 7. 2. 2018.)
 
  02/07/2020 00:00 - 03/01/2020 23:59  
Changes in enrollment (na AF do LS - 14 dní po zápisech. Potvrzování změn povinné.)
   02/07/2020 08:00 
Den otevřených dveří (Návštěva univerzity s prohlídkou pracovišť AF)
02/08/2020  
  02/09/2020 23:59 
Deadline for examination reports (WS 2019/2020) - Doplnění všech známek a zápočtů na AF
 
  02/10/2020 07:00 - 02/14/2020 18:00  
Bloková výuka - první týden LS na AF, I. Bc., II. Bc., I. N-Mgr
 
  02/10/2020 07:00 - 05/15/2020 18:00  
Teaching part - LS - 12+2 týdny (první a poslední týden je bloková výuka + zkrácená výuka pro poslední ročníky) Kombi rozvrh je už od pátku 14.2 a prezenční výuka následující pondělí
 
  02/10/2020 18:00 Deadline for evaluation reports (WS 2019/2020) - AF - doplnění neúspěšných pokusů zkoušek
 
 
 
 
  02/17/2020 07:00 
Výuka prezenční - rozvrhovaná - I. Bc., II. Bc., I. N-Mgr na AF. Kombi rozvrh je na AF už od pátku 14.2.
 
  02/18/2020 11:00 - 02/27/2020 23:59  
Submit state exam application - SBZ a SZZ na AF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  04/27/2020 08:00 - 05/29/2020 19:00  exam period - zkrácené z důvodu SZZ - pro 3 r. Bc. studia (do 29.5.) + pro 2 r. N-Mgr (do 22.5.)
 
 
 
 
  05/05/2020 23:59 
Deadline for final theses - type of study: bachelor - AF: Vložení BP po kontrole vedoucího práce (bez podpisů) + vložení doplňujících informací do UIS v souladu se Směrnicí rektora č. 3/2018 - Zveřejňování závěrečných prací. * Podrobné informace k odevzdání závěrečných prací jsou zveřejněny na https://af.mendelu.cz/30931-zaverecne-prace. * 05. 05. 2020 23:59 - Poslední termín, kdy mohou být vloženy opravené práce do UIS po vrácení vedoucím k přepracování. Po tomto termínu již nebude možné BP vložit! * 27.05.2020 - odevzdání závěrečných prací se všemi náležitostmi na ústav * 22.6. -25.6.2020 - státnice Bc.
Deadline for final theses - type of study: master continuing - AF: Vložení DP po kontrole vedoucího práce (bez podpisů) + vložení doplňujících informací do UIS v souladu se Směrnicí rektora č. 3/2018 - Zveřejňování závěrečných prací. * Podrobné informace k odevzdání závěrečných prací jsou zveřejněny na https://af.mendelu.cz/30931-zaverecne-prace. * 05. 05. 2020 23:59 - Poslední termín, kdy mohou být vloženy opravené práce do UIS po vrácení vedoucím k přepracování. Po tomto termínu již nebude možné DP vložit! * 20.05.2020 - odevzdání závěrečných prací se všemi náležitostmi na ústav * 15.6. -18.6.2020 - státnice N-Mgr.
 
 
 
  05/11/2020 07:00 - 05/15/2020 19:00  
Bloková výuka - Druhý blok pro I. Bc., II. Bc., I. N-Mgr na AF - bude upřesněno
 
  05/11/2020 08:00 - 07/10/2020 16:00  
exam period - I. Bc., II. Bc, I. N-Mgr - na AF
 
 
 
 
  05/20/2020 15:00 Odevzdání diplomových prací na ústavy - studenti AF odevzdávají na příslušné ústavy kde mají ZP
 
  05/22/2020 15:00 
Handover of Master's thesis with documentation at the Study Department - za N-Mgr studium na AF - odevzdávají vedoucí prací na SO (termín je platný i pro vložení posudků do UIS) 1x tištěná DP, 5x teze, 1x posudek vedoucího, 1x posudek oponenta. Viz. web. AF: https://af.mendelu.cz/30931-zaverecne-prace
 
 
 
  05/27/2020 15:00 
Odevzdání bakalářských prací na ústavy - odevzdávají studenti AF na příslušné ústavy kde mají ZP
 
  05/29/2020 00:00 - 06/28/2020 23:59  
Courses' Registration for Following Semester (WS 2020/2021) - do ZS - bude upřesněno v rozpisech registrací v Portálu studenta
 
  05/29/2020 00:00 - 06/28/2020 23:59  
Course registrations (WS 2020/2021) - do ZS - bude upřesněno v rozpisech registrací v Portálu studenta
 
 
  05/29/2020 15:00 Handover of bachelor's thesis with documentation at the Study Department - za Bc. studium na AF - odevzdávají vedoucí prací na SO (termín je platný i pro vložení posudků do UIS) 1x tištěná BP, 3x teze, 1x posudek vedoucího, 1x posudek oponenta. Viz. web. AF: https://af.mendelu.cz/30931-zaverecne-prace
 
 
  06/01/2020 07:00 - 09/30/2020 23:59  
Collection of pre-enrollment confirmations (WS 2020/2021) - návratky k rozhodnutí o přijetí na Bc. a N-Mgr studium - ISIC platby
 
  06/03/2020 10:00 - 11/30/2020 23:59  
Admission procedure results (WS 2020/2021) - pro N-Mgr. a Bc studium - bez př. zkoušek - dle programů a oborů
 
 
 
  06/08/2020 08:00 - 07/12/2020 18:00  
Provozní praxe - Termíny zahájení praxe studentů AF
 
    06/10/2020 08:00 - 07/03/2020 23:59  Teachers' requests collection (WS 2020/2021) - pro AF ZS 2020/21 + nové programy Bc.
 
  06/10/2020 08:00 - 07/31/2020 23:59  
E-application (WS 2020/2021) - Druhá etapa podávání přihlášek - AF ZS 2020/21 + nové programy Bc.
 
 
  06/15/2020 08:00 - 06/18/2020 15:00  
State final examinations - SZZ - N-Mgr. studium na AF - posun
 
 
 
 
  06/22/2020 08:00 - 06/25/2020 15:00  
State Bachelor examinations - SBZ - Bc. studium na AF - posun, zápis do N-Mgr. studia bude upřesněn
 
 
 
    07/01/2020 08:00 - 07/01/2020 16:00  
Graduation ceremony - odloženo pro N-Mgr. studium AF - přesný termín bude stanoven děkanem AF
 
  07/01/2020 08:00 - 07/01/2020 16:00  Graduation ceremony - odloženo pro Bc. studium AF - přesný termín bude stanoven děkanem AF
 
 
 
  07/08/2020 09:00 Zápis do 1. semestru NM. studia (WS 2020/2021) - do N-Mgr studia na ZS20/21 (8.7.2020 zápisy cizích uchazečů a 9.-10.7. zápisy našich studentů do N-Mgr. podle rozpisu) viz. https://af.mendelu.cz/30920-chci-studovat-nmgr
 
 
  07/10/2020 16:00 Ukončení zkouškového období - uzávěrka vypisování termínů předmětů AF do UIS
 
  07/12/2020 23:59 Deadline for examination reports - Vepsání známek do UIS za AF
 
    07/13/2020 08:00 - 07/15/2020 15:00  Zápis do 1. semestru bc. studia (WS 2020/2021) - zápisy do Bc. studia dle harmonogramu na webu AF- http://af.mendelu.cz/30919-chci-studovat-bc
 
  07/13/2020 23:59 
Deadline for evaluation reports - Na pokyn garanta, automatické vepsání nesplnění předmětu AF do UIS
 
 
 
 
 
 
 
08/06/2020  
 
 
 
 
 
 
  08/22/2020 00:00 - 08/26/2020 22:59  
Připomínky k rozvrhu na příští semestr (WS 2020/2021) - Zveřejnění rozvrhů AF k připomínkám - zpracování bude 29.8.
 
 
 
  08/27/2020 09:00 
Zápis do 1. semestru NM. studia (WS 2020/2021) - Doplňující zápis N-Mgr - 2. etapa
 
09/01/2020  
  08/31/2020 08:00 
Zápis do 1. semestru (WS 2020/2021) - Doplňující zápis B-AGB-VS-Kombi - 2. etapa