Academic year schedule


Faculty selected: Faculty of AgriSciences

Study period WS 2019/2020 - FA

Use this application to display the time schedule for a particular period. The beginning and the end of the period is displayed on the right from the time line. To the left from the time line you can see today's date. The events written in italics and separated by a black line fit in this period logically, but take place in a different one. The events displayed in grey take place in the period, but logically fall within a different period.

Show time schedule for the current period (SS 2019/2020 - FA).
 
 
  12/18/2018 12:00 - 01/31/2020 23:00  
View e-applications (pro ZS 2019/20 na AF)
 
  05/16/2019 16:00 - 11/01/2019 00:00  
Výsledky přijímacího řízení do N-Mgr. studia AF (zveřejnění výsledků N-Mgr pro přijetí do ZS)
 
  05/16/2019 16:00 - 12/31/2019 23:59  
Admission procedure results (pro N-Mgr. a Bc studium - bez př. zkoušek - dle oborů)
 
  05/21/2019 09:00 - 05/21/2019 15:00  Entrance examinations (N-Mgr AF - písemné zkoušky, výsledky dle harmonogramu)
 
  05/24/2019 00:00 - 06/30/2019 23:59  
Courses' Registration for Following Semester (do ZS - bude upřesněno v rozpisech registrací v Portálu studenta)
 
  05/24/2019 00:00 - 06/30/2019 23:59  Course registrations (do ZS - bude upřesněno v rozpisech registrací v Portálu studenta)
 
  05/27/2019 00:00 - 06/23/2019 23:59  
Teachers' requests collection (pro ZS 2019/20)
 
  06/03/2019 12:00 - 08/22/2019 23:59  E-application (Druhá etapa podávání přihlášek ZS 2019/20 na AF)
 
  06/20/2019 09:00 
Zápis do 1. semestru NM. studia (do N-Mgr studia 20-21. 06. 2019)
 
  07/08/2019 09:00 - 07/17/2019 15:00  Zápis do 1. semestru bc. studia (zápisy do Bc. a N-Mgr. studia dle harmonogramu na webu AF- http://af.mendelu.cz/30919-chci-studovat-bc)
09/01/2019  
    09/06/2019 00:00 - 09/15/2019 23:59  
Enrollment - E-zápis v UIS Bc. a N-Mgr. na AF. Možné změny rozvrhů až do 26.9.
 
  09/06/2019 00:00 - 09/29/2019 23:59  
Changes in enrollment - E-zápis v UIS Bc. a N-Mgr. na AF - evidence změn předmětů
 
 
 
  09/11/2019 08:00 
Státní bakalářské a závěrečné zkoušky - opravný termín - opakované SBZ a SZZ za LS2018/19 - bude upřesněno
 
 
 
  09/16/2019 07:00 - 09/20/2019 18:00  Bloková výuka - TC, Ex, kurzy, testy, rozvrhovaná bloková výuka Kombi studia
 
 
  09/20/2019 08:00 
Úvodní den do studia - Bc. studium 1.r. prez.+kombi + školení práce v UIS
 
  09/20/2019 11:00 
Zápis do 1. semestru - Doplňující zápis Bc, N-Mgr - 2. etapa
 
 
  09/23/2019 07:00 - 12/13/2019 20:00  
Teaching part - Rozvrhovaná výuka: 2-13 týden semestru; poslední 14. týden bude jen bloková výuka a výjezdy, KOMBI 1.r. od 20.9
 
  09/23/2019 08:00 Vypsání témat závěrečných prací na ústavech - AF - výběr pro BP a DP v UIS. Konečný termín odevzdání BP a DP na ústavy a do UIS je vždy konec dubna.
 
 
 
 
 
  10/06/2019 23:59 
Deadline for announcing final theses topics - ZP v UIS na AF
 
 
  10/07/2019 09:00 - 10/20/2019 23:59  
Registration for final theses topics - Výběr pro BP a DP v UIS. Konečný termín odevzdání BP a DP na ústavy a do UIS je vždy konec dubna.
 
 
 
 
  10/18/2019 08:00 - 10/18/2019 16:00  
Matriculation - Pro studenty AF (prez.+kombi) v aule na budově A
 
  10/18/2019 09:00 - 10/18/2019 15:00  
Matriculation - Pro studenty AF (prez.+kombi) v aule na budově A
 
 
 
 
 
 
  11/01/2019 12:00 
Odevzdání témat bakalářských prací na děkanát. - Zadání u studentů AF vytištěné z UIS a se všemi podpisy
Odevzdání témat diplomových prací na děkanát. - Zadání u studentů AF vytištěné z UIS a se všemi podpisy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  12/06/2019 00:00 - 01/01/2020 23:59  
Courses' Registration for Following Semester (SS 2019/2020) - výběr vol. předmětů pro LS - studenti AF
 
  12/06/2019 00:00 - 01/01/2020 23:59  Course registrations (SS 2019/2020) - výběr vol. předmětů pro LS - studenti AF
 
 
 
  12/12/2019 08:00 - 12/31/2019 23:59  Teachers' requests collection (SS 2019/2020) - Nastavení požadavků pro rozvrhy LS - vyplnit přímo v UIS
 
    12/16/2019 07:00 - 12/20/2019 16:00  
Bloková výuka - TC, Ex, kurzy, testy, rozvrhovaná bloková výuka
 
 
  12/18/2019 00:00 - 04/30/2020 23:59  Submit study application (WS 2020/2021) - Termín podávání e-přihlášek na AF
 
  12/18/2019 10:00 - 11/30/2020 23:59  
View e-applications (WS 2020/2021) - pro ZS 2020/21 na AF - nové PRG Bc.
 
  12/20/2019 - 02/07/2020  
Evaluace předmětů studenty v UIS - Vyhodnocení výuky univerzitní, část pro AF
 
 
 
 
  12/27/2019 00:00 - 02/06/2020 16:00  
Studijní volno (SS 2019/2020) - Žádosti o výjimky ze SZŘ, ev. další zápis předmětu studenti podávají do začátku LS.
   12/27/2019 07:00 - 02/07/2020 16:00  
exam period - Termíny pro studenty na AF. Žádosti o výjimky ze SZŘ, ev. další zápis předmětu studenti podávají do 7. 2. 2020.
 
 
 
  01/03/2020 08:00 - 01/12/2020 23:59  
Příjem požadavků na rozvrhy dalšího semestru (SS 2019/2020) - podklady pro rozvrháře AF dle oborů
 
 
 
  01/10/2020 08:00 
Den otevřených dveří (SS 2019/2020) - Návštěva univerzity s prohlídkou pracovišť AF
 
 
 
  01/16/2020 14:00 - 01/21/2020 18:00  
Vložení rozvrhů do UIS (SS 2019/2020) - zadávání rozvrhových akcí na LS
 
 
 
  01/22/2020 08:00 - 01/26/2020 23:59  
Připomínky k rozvrhu na příští semestr (SS 2019/2020) - Pro učitele předmětů LS na AF k podání připomínek k rozvrhové komisi
 
  01/22/2020 08:00 - 01/27/2020 23:59  Zveřejnění rozvrhů (SS 2019/2020) - Pro učitele předmětů LS na AF k podání připomínek k rozvrhové komisi
 
 
  01/24/2020 08:00 
Den otevřených dveří (SS 2019/2020) - Návštěva univerzity s prohlídkou pracovišť AF
 
 
 
 
  02/01/2020 - 03/31/2020  Express students' interest in graduation ceremony (SS 2019/2020) - Na AF nevyžadováno
 
02/08/2020  
  02/07/2020 00:00 - 02/16/2020 23:59  
Enrollment (SS 2019/2020) - na AF do LS. Žádosti o výjimky ze SZŘ, ev. další zápis předmětu studenti podávají do 7. 2. 2018.
 
  02/07/2020 00:00 - 03/01/2020 23:59  Changes in enrollment (SS 2019/2020) - na AF do LS - 14 dní po zápisech. Potvrzování změn povinné.
 
  02/07/2020 08:00 
Den otevřených dveří (SS 2019/2020) - Návštěva univerzity s prohlídkou pracovišť AF
 
 
  02/09/2020 23:59 
Deadline for examination reports (Doplnění všech známek a zápočtů na AF)
 
  02/10/2020 18:00 Deadline for evaluation reports (AF - doplnění neúspěšných pokusů zkoušek)