Orgány


Nasledujúce tabuľky obsahujú prehľad pracovísk a študijných programov, ku ktorým sú menované univerzitné orgány. Kliknutím na odkaz v stĺpci "Orgány" sa dostanete na zoznam orgánov príslušného pracoviska alebo študijného programu vyučovaného na pracovisku (fakulte).

Pracovisko
Orgány
pracovísk
Orgány
štud. prog.
Orgány
štud. odborov
Mendelova univerzita v Brně (celouniverzitné orgány)
 
 
Agronomická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 
Institut celoživotního vzdělávání
 
Lesnická a dřevařská fakulta
Provozně ekonomická fakulta
Zahradnická fakulta