Orgány


Následující tabulky obsahují přehled pracovišť a studijních programů, ke kterým jsou jmenovány univerzitní orgány. Kliknutím na odkaz ve sloupci "Orgány" se dostanete na seznam orgánů příslušného pracoviště nebo studijního programu vyučovaného na pracovišti (fakultě).

Pracoviště
Orgány
pracovišť
Orgány
stud. prog.
Orgány
stud. oborů
Mendelova univerzita v Brně (celouniverznitní orgány)
  
Agronomická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
 
Institut celoživotního vzdělávání
 
Lesnická a dřevařská fakulta
Provozně ekonomická fakulta
Školní zemědělský podnik Žabčice
  
Zahradnická fakulta