Orgány


Následující tabulky obsahují přehled pracovišť a studijních programů, ke kterým jsou jmenovány univerzitní orgány. Kliknutím na odkaz ve sloupci "Orgány" se dostanete na seznam orgánů příslušného pracoviště nebo studijního programu vyučovaného na pracovišti (fakultě).

PracovištěOrgány
pracovišť
Orgány
stud. prog.
Orgány
stud. oborů
Mendelova univerzita v Brně (celouniverznitní orgány)  
Agronomická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
Institut celoživotního vzdělávání
Lesnická a dřevařská fakulta
Provozně ekonomická fakulta
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny  
Školní zemědělský podnik Žabčice  
Zahradnická fakulta