Zahradnická fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Zahradnická fakulta)
Disciplinárna komisia (Zahradnická fakulta)
Vedecká rada (Zahradnická fakulta)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Zahradnická fakulta)
OSSA (Zahradnická fakulta)
OSVT (Zahradnická fakulta)
Vedenie fakulty (Zahradnická fakulta)
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Zahradnická fakulta)

Druh orgánu: komisia

Orgán
Zoznam členov
Komise děkana pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost (Zahradnická fakulta)
Rada Internej grantovej agentúry (Zahradnická fakulta)
Rozvrhová komisia dekana (Zahradnická fakulta)

Druh orgánu: doplnkový

Orgán
Zoznam členov
Predsedníctvo klubu absolventov (Zahradnická fakulta)


Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

Orgán
Zoznam členov
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-KA Krajinářská architektura – Ph.D.)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-ZAHR Zahradnictví – Ph.D.)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-ZI Zahradnické inženýrství)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-ZKA2 Zahradní a krajinářská architektura)
Programová komisia študijného programu (B-Z Zahradnictví)
Programová komisia študijného programu (B-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura)
Programová komisia študijného programu (B-ZI Zahradnické inženýrství)
Programová komisia študijného programu (B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)
Programová komisia študijného programu (B-ZT Zahradnické technologie)
Programová komisia študijného programu (M-ZI Zahradnické inženýrství)
Programová komisia študijného programu (M-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)
Programová komisia študijného programu (N-ZI Zahradnické inženýrství)
Programová komisia študijného programu (N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)