Zahradnická fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Zahradnická fakulta)
Disciplinárna komisia (Zahradnická fakulta)
Vedecká rada (Zahradnická fakulta)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Zahradnická fakulta)
OSSA (Zahradnická fakulta)
OSVT (Zahradnická fakulta)
Vedenie fakulty (Zahradnická fakulta)
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Zahradnická fakulta)

Druh orgánu: komisia

OrgánZoznam členov
Komise děkana pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost (Zahradnická fakulta)
Rozvrhová komisia dekana (Zahradnická fakulta)

Druh orgánu: doplnkový

OrgánZoznam členov
Predsedníctvo klubu absolventov (Zahradnická fakulta)