Provozně ekonomická fakulta - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Provozně ekonomická fakulta)
Disciplinárna komisia (Provozně ekonomická fakulta)
Vedecká rada (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: poradný

Orgán
Zoznam členov
Poradní skupina děkana pro zvyšování kvality vzdělávací činnosti (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: komisia

Orgán
Zoznam členov
Programová rada (Provozně ekonomická fakulta)
Rada Internej grantovej agentúry (Provozně ekonomická fakulta)
Rozvrhová komisia dekana (Provozně ekonomická fakulta)


Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

Orgán
Zoznam členov
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-ARI Automatizace řízení a informatika)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EAM Ekonomika a management)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EM Ekonomika a management)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-EMA Economics and Management)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-HPS Hospodářská politika a správa)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-HPSA Economic Policy and Administration)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-SI Systémové inženýrství a informatika)
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-SIA System Engineering and Informatics)
Programová komisia študijného programu (B-AII Administrace IS/ICT)
Programová komisia študijného programu (B-EAM Ekonomika a management)
Programová komisia študijného programu (B-EAMA Economics and Management)
Programová komisia študijného programu (B-EM Ekonomika a management)
Programová komisia študijného programu (B-EMAJ Economics and Management)
Programová komisia študijného programu (B-HPS Hospodářská politika a správa)
Programová komisia študijného programu (B-II Inženýrská informatika)
Programová komisia študijného programu (B-MOS Management obchodu a služeb)
Programová komisia študijného programu (B-SI Systémové inženýrství a informatika)
Programová komisia študijného programu (N-EM Ekonomika a management)
Programová komisia študijného programu (N-EMAJ Economics and Management)
Programová komisia študijného programu (N-HPS Hospodářská politika a správa)
Programová komisia študijného programu (N-II Inženýrská informatika)
Programová komisia študijného programu (N-SI Systémové inženýrství a informatika)