Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií - orgány pracoviska


Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
Disciplinárna komisia (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
Vedecká rada (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)
Vedenie fakulty (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)


Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

Orgán
Zoznam členov
Programová komisia študijného programu (B-MTS Mezinárodní teritoriální studia)
Programová komisia študijného programu (B-MTSA International Territorial Studies)
Programová komisia študijného programu (B-RR Regionální rozvoj)
Programová komisia študijného programu (B-RRA Regional Development)
Programová komisia študijného programu (N-MTS Mezinárodní teritoriální studia)
Programová komisia študijného programu (N-MTSA International Territorial Studies)
Programová komisia študijného programu (N-RR Regionální rozvoj)
Programová komisia študijného programu (N-RRA Regional Development)