Zahradnická fakulta - orgány pracovištěHelp


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

OrgánSeznam členů
Akademický senát (Zahradnická fakulta)provést
Disciplinární komise (Zahradnická fakulta)provést
Vědecká rada (Zahradnická fakulta)provést

Druh orgánu: další

OrgánSeznam členů
Kolegium děkana (Zahradnická fakulta)provést
OSSA (Zahradnická fakulta)provést
OSVT (Zahradnická fakulta)provést
Vedení fakulty (Zahradnická fakulta)provést
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Zahradnická fakulta)provést

Druh orgánu: komise

OrgánSeznam členů
Komise děkana pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost (Zahradnická fakulta)provést
Rada Interní grantové agentury (Zahradnická fakulta)provést
Rozvrhová komise děkana (Zahradnická fakulta)provést

Druh orgánu: doplňkový

OrgánSeznam členů
Předsednictvo klubu absolventů (Zahradnická fakulta)provést