Mendelova univerzita v Brně - orgány pracovištěHelp


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

OrgánSeznam členů
Akademický senátprovést
Disciplinární komiseprovést
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brněprovést
Vědecká radaprovést

Druh orgánu: další

OrgánSeznam členů
Správní radaprovést

Druh orgánu: poradní

OrgánSeznam členů
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brněprovést
Kolegium rektoraprovést

Druh orgánu: komise

OrgánSeznam členů
Etická komise Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektorky pro ediční a audiovizuální činnost Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektorky pro hospodářsko-správní činnostprovést
Komise rektorky pro informatiku Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektorky pro Public Relations Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektorky pro vzdělávací činnost Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektorky pro zahraniční vztahy a internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brněprovést
Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracovištěprovést
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat Mendelovy univerzity v Brněprovést
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtinyprovést
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčiceprovést
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brněprovést
Redakční rada časopisu Mendelu Beskydyprovést
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensisprovést
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensisprovést
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropicaprovést
Ústřední náhradová komiseprovést
Výbor pro řízení rizik Mendelovy univerzity v Brněprovést

Druh orgánu: doplňkový

OrgánSeznam členů
Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELUprovést
Předsednictvo klubu absolventůprovést

upozornění Hledáte další orgány?