Mendelova univerzita v Brně - orgány pracovištěHelp


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

OrgánSeznam členů
Akademický senát
Disciplinární komise
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brněprovést
Vědecká rada
provést

Druh orgánu: další

Orgán
Seznam členů
Správní rada
provést

Druh orgánu: poradní

Orgán
Seznam členů
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brněprovést
Kolegium rektora

Druh orgánu: komise

Orgán
Seznam členů
Etická komise Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro ediční a audiovizuální činnost Mendelovy univerzity v Brně
provést
Komise rektorky pro hospodářsko-správní činnostprovést
Komise rektorky pro HR Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektorky pro informatiku Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektorky pro Public Relations Mendelovy univerzity v Brně
provést
Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
provést
Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně
Komise rektorky pro vzdělávací činnost Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektorky pro zahraniční vztahy a internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brně
Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracoviště
provést
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat Mendelovy univerzity v Brně
provést
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brněprovést
Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropicaprovést
Ústřední náhradová komise
Výbor pro řízení rizik Mendelovy univerzity v Brně

Druh orgánu: doplňkový

Orgán
Seznam členů
Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELU
provést
Předsednictvo klubu absolventů

upozornění Hledáte další orgány?