Lesnická a dřevařská fakulta - orgány pracovištěHelp


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

Orgán
Seznam členů
Akademický senát (Lesnická a dřevařská fakulta)
Disciplinární komise (Lesnická a dřevařská fakulta)
provést
Vědecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)provést

Druh orgánu: další

Orgán
Seznam členů
Kolegium děkana (Lesnická a dřevařská fakulta)
Vedení fakulty (Lesnická a dřevařská fakulta)
provést

Druh orgánu: komise

Orgán
Seznam členů
Rada Interní grantové agentury (Lesnická a dřevařská fakulta)
Rozvrhová komise děkana (Lesnická a dřevařská fakulta)provést


Orgány studijních programů

Druh orgánu: komise

Orgán
Seznam členů
Oborová rada doktorského studijního programu (D-AGI Aplikovaná geoinformatika)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-PTN Procesy tvorby nábytku)
provést
Programová komise studijního programu (B-ARB Arboristika)provést
Programová komise studijního programu (B-DREV Dřevařství)provést
Programová komise studijního programu (B-DSGN Design nábytku)
provést
Programová komise studijního programu (B-KRAJ Krajinářství)
provést
Programová komise studijního programu (B-LES Lesnictví)provést
Programová komise studijního programu (B-NAB Nábytek)
provést
Programová komise studijního programu (B-STAV Stavby na bázi dřeva)
Programová komise studijního programu (D-FM Forest Management)
provést
Programová komise studijního programu (D-FPM Forest Pathology and Mycology)provést
Programová komise studijního programu (D-FPT Forest Phytology)
provést
Programová komise studijního programu (D-FYTO Fytologie lesa)provést
Programová komise studijního programu (D-HUL Hospodářská úprava lesa)
provést
Programová komise studijního programu (D-LFM Lesnická fytopatologie a mykologie)provést
Programová komise studijního programu (D-MID Materiálové inženýrství dřeva)
Programová komise studijního programu (D-OLM Ochrana lesa a myslivost)
Programová komise studijního programu (D-PTNB Procesy tvorby nábytku)
Programová komise studijního programu (D-TTLP Technika a technologie lesnických procesů)
Programová komise studijního programu (D-WME Wood Material Engineering)
provést
Programová komise studijního programu (N-DI Dřevařské inženýrství)
provést
Programová komise studijního programu (N-DSGN Design nábytku)
Programová komise studijního programu (N-EUFO European Forestry)
Programová komise studijního programu (N-KI Krajinné inženýrství)
provést
Programová komise studijního programu (N-LI Lesní inženýrství)
provést
Programová komise studijního programu (N-NI Nábytkové inženýrství)provést
Programová komise studijního programu (N-STAV Stavby na bázi dřeva)
provést