Provozně ekonomická fakulta - orgány pracoviště


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

Orgán
Seznam členů
Akademický senát (Provozně ekonomická fakulta)
Disciplinární komise (Provozně ekonomická fakulta)
Vědecká rada (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: další

Orgán
Seznam členů
Kolegium děkana (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: poradní

Orgán
Seznam členů
Poradní skupina děkana pro zvyšování kvality vzdělávací činnosti (Provozně ekonomická fakulta)

Druh orgánu: komise

Orgán
Seznam členů
Programová rada (Provozně ekonomická fakulta)
Rada Interní grantové agentury (Provozně ekonomická fakulta)
Rozvrhová komise děkana (Provozně ekonomická fakulta)


Orgány studijních programů

Druh orgánu: komise

Orgán
Seznam členů
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ARI Automatizace řízení a informatika)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EAM Ekonomika a management)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EM Ekonomika a management)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EMA Economics and Management)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-HPS Hospodářská politika a správa)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-HPSA Economic Policy and Administration)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-SI Systémové inženýrství a informatika)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-SIA System Engineering and Informatics)
Programová komise studijního programu (B-AII Administrace IS/ICT)
Programová komise studijního programu (B-EAM Ekonomika a management)
Programová komise studijního programu (B-EAMA Economics and Management)
Programová komise studijního programu (B-EM Ekonomika a management)
Programová komise studijního programu (B-EMAJ Economics and Management)
Programová komise studijního programu (B-HPS Hospodářská politika a správa)
Programová komise studijního programu (B-II Inženýrská informatika)
Programová komise studijního programu (B-MOS Management obchodu a služeb)
Programová komise studijního programu (B-SI Systémové inženýrství a informatika)
Programová komise studijního programu (N-EM Ekonomika a management)
Programová komise studijního programu (N-EMAJ Economics and Management)
Programová komise studijního programu (N-HPS Hospodářská politika a správa)
Programová komise studijního programu (N-II Inženýrská informatika)
Programová komise studijního programu (N-SI Systémové inženýrství a informatika)