Mendel University in Brno - list of department bodiesHelp


This application displays a list of the bodies of the selected department. For the list of the body members use the arrow in the Members list column.

Kind of body: autonomous

BodyMembers list
Academic Senateprovést
Board of Internal Evaluation of Mendel university in Brnoprovést
Disciplinary Boardprovést
Scientific Councilprovést

Kind of body: other

BodyMembers list
Board of Trusteesprovést

Kind of body: advisory

BodyMembers list
Internal accreditation committee of Mendel university in Brnoprovést
Rector's Advisory Boardprovést

Kind of body: committee

BodyMembers list
Advisory council for the University agriculture enterprise in Žabčiceprovést
Central amends committeeprovést
Editorial Board of the MENDEL GREEN of Mendel university in Brnoprovést
Etická komise Mendelovy univerzity v Brněprovést
Chancellor's Commission for Educational Activities of Mendel university in Brnoprovést
Chancellor's Commission for Foreign Relations and Internationalization of Mendel university in Brnoprovést
Chancellor's committee for creative Mendel activities of Mendel university in Brnoprovést
Chancellor's committee for economy and administrationprovést
Chancellor's Committee for Editorial and Audiovisual Activities of Mendel university in Brnoprovést
Chancellor's Committee for informatics of Mendel university in Brnoprovést
Chancellor's Committee for Public Relations of Mendel university in Brnoprovést
Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brněprovést
Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brněprovést
Liquidation committee for university departments and rector's officesprovést
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtinyprovést
Redakční rada časopisu Mendelu Beskydyprovést
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensisprovést
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensisprovést
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropicaprovést
Risk Management Committee Mendel University in Brnoprovést
The Committee of Experts for Ensuring the Welfare of Animals of the Mendel University in Brnoprovést

Kind of body: supplementary

BodyMembers list
Board of Graduates clubprovést
Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na MENDELUprovést

upozornění Are you looking for other bodies?