Zahradnická fakulta - orgány pracoviště


Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

OrgánSeznam členů
Akademický senát (Zahradnická fakulta)
Disciplinární komise (Zahradnická fakulta)
Vědecká rada (Zahradnická fakulta)

Druh orgánu: další

OrgánSeznam členů
Kolegium děkana (Zahradnická fakulta)
OSSA (Zahradnická fakulta)
OSVT (Zahradnická fakulta)
Vedení fakulty (Zahradnická fakulta)
Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu (Zahradnická fakulta)

Druh orgánu: komise

Orgán
Seznam členů
Komise děkana pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost (Zahradnická fakulta)
Rada Interní grantové agentury (Zahradnická fakulta)
Rozvrhová komise děkana (Zahradnická fakulta)

Druh orgánu: doplňkový

OrgánSeznam členů
Předsednictvo klubu absolventů (Zahradnická fakulta)


Orgány studijních programů

Druh orgánu: komise

Orgán
Seznam členů
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EUHO European Horticulture)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-HORT Ph.D. in Horticulture)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-KA Krajinářská architektura – Ph.D.)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZAHR Zahradnictví – Ph.D.)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZI Zahradnické inženýrství)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)
Oborová rada doktorského studijního programu (D-ZKA2 Zahradní a krajinářská architektura)
Programová komise studijního programu (B-Z Zahradnictví)
Programová komise studijního programu (B-ZAKA Zahradní a krajinářská architektura)
Programová komise studijního programu (B-ZI Zahradnické inženýrství)
Programová komise studijního programu (B-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)
Programová komise studijního programu (B-ZT Zahradnické technologie)
Programová komise studijního programu (M-ZI Zahradnické inženýrství)
Programová komise studijního programu (M-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)
Programová komise studijního programu (N-ZI Zahradnické inženýrství)
Programová komise studijního programu (N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura)